Stedelijke ontwikkeling

img_1847

 

Stedelijk gebied, “een fascinerende wereld”


 img_2111

Het stedelijk gebied is een fascinerende omgeving om in te werken. Er komen zoveel thema’s en vraagstukken samen dat het echt nooit verveelt. Steeds meer mensen willen meedoen, hebben ideeën en know-how om de stad mooier, leuker, prettiger en persoonlijker te maken.

 

 


img_2077Met grote regelmaat wandel ik door dorpen en steden om te onderzoeken en ontdekken. Wat verandert er, wat niet. Wanneer functioneert een straat of buurt, wanneer niet? Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en andere plekken op de wereld. Wat zijn overeenkomsten tussen steden en wat zijn de verschillen. Hoe kunnen we hiervan leren? Leuke tip . Wees ook een een dagje stadsantropoloog, kijk en onderzoek.

 

 


Gebiedsontwikkeling en placemaking

img_0917Hoe houden we onze steden gezond, aantrekkelijk, leefbaar, en toekomstbestendig?  Hoe kunnen we ruimte in de stad nog beter benutten en fijne plekken creëren, beheren en onderhouden. Hoe kunnen we, terwijl we ontwerpen voor de langere termijn, nu al zichtbare verbeteringen op gang helpen (placemaking)? En hoe doen we dit samen? Met ondernemers, bedrijven, de creatieve sector, overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en vak-experts?Samen met een groot kennis en expertisenetwerk help ik initiatiefnemers in het stedelijk gebied met stedelijke processen. Van gebiedsontwikkeling en placemaking tot visievorming en implementatie van stedelijke thema’s zoals gezonde, gelukkige steden en klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

Samenwerken en ideeën verzamelen voor verbetering begint bij het begrijpen van een plek en de mensen die er gebruik van maken. Locatieonderzoek en gezamenlijke ontwerpateliers leveren inzicht, nieuwe ideeën en handige netwerkrelaties op. Samen de straat op gaan is daarom een processtap die ik vrijwel altijd inbouw. Ik maak daarbij gebruik van diverse ontwerp tools, placegames, en proces en organisatiemethodieken.


Strategie

Het creatieve proces is belangrijk maar er is meer nodig. Een goede strategie en tactiek is minstens zo belangrijk;’Timing’ – moeten we vertragen of juist versnellen? Verbindingen tussen partijen, – weten hoe het zit met de belangen en drijfveren van potentiële partners en hoe je die op tafel kan krijgen en benutten- , Politieke invloeden – weten welke politieke wind er waait die benut kan worden- Financien, – hoe kunnen we meer denken in waarde ontwikkeling in plaats van denken in kostenplaatjes-.

 


 

Thema’s Steden en dorpen van de Toekomst

59b9dd52-299f-4b54-aea9-24e8c989c143Mijn procesondersteuning, onderzoeken en tools zijn gefocust op thema’s die gaan over steden en dorpen van de toekomst:
– Gezonde steden en dorpen,
– Omgaan met klimaatextremen in de stad,
– Mobiliteitstransitie,
– Circulair bouwen en duurzame ontwikkeling,
– Aanpak van slecht functionerende openbare ruimtes
– Knooppuntontwikkeling.

 


Onderzoek en nieuwe tools

1. Stille Stad. Onderzoek naar de waarde, kracht en het ontwerp van stille plekken in de publieke ruimte.
2. Parkinclusief Ontwikkelen. Stel dat we onze leefomgeving beschouwen als een groot nationaal park waarbinnen we wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen. Een park waar we samen voor zorgen. Wat zijn dan de ontwerp en economische principes voor ontwikkeling? Hoe zorgen we ervoor dat groen meegroeit?

Recente artikelen
Project ‘Stille Stad’ 

De Stille Stad
Op zoek naar stilte in de stad (Stadswerk)
Hoe zorg je voor meer rust in de stad? Hoor het van een stadmaker (Nature Today)
‘Parkinclusief Ontwikkelen’
Parkinclusief Ontwikkelen; Samen kunnen we een heel groot park zijn.
Landvestors Case Study Park-inclusive Development (page 78-81)
Parkinclusief ontwikkelen vervlecht natuur en bebouwing (Magazine Stedelijk Interieur)


Kennisnetwerken en Samenwerkingspartners


Bij gebiedsontwikkeling is regelmatig specialistische inbreng nodig. Het doorrekenen van stedenbouwkundige plannen en berekenen van waardeontwikkeling, het maken van schetsen, stedenbouwkundige, landschappelijke of stedelijke ontwerpen, het toetsen van plannen aan de ondergrondse infrastructuur, kennis over water, ecologie en beplanting, verkeerskundige modellen etc.  Ook procesmethodieken zoals ‘placemaking’ ontwikkelen zich continu. Daarom werk ik nauw samen met partners waaronder; https://thuismakerscollectief.nl, Hogeschool Utrecht MUAD, HUNC DesignStad2http://svp-svp.nl/,  http://www.haverdroeze.nl/,   http://hemelsadvies.nl (in 2019 Waterprof), Project for Public Spaces (PPS)City at Eyelevel, re:Kreators, 100 resilient cities , STIPO