Portfolio

Overzicht recente opdrachten

Stedelijke projecten

Stationsgebied / knooppunt Bunnik
Placemaking, gebiedsontwikkeling en opbouwen gebiedsalliantie
rol; procesbegeleiding gebiedssamenwerking, gebiedsontwikkeling en placemaking
Opdrachtgever: Gemeente Bunnik en gebiedspartners
juli 2017- heden

Co-design toekomstbestendige en gezonde wijk Engboogerd
Met Wijkvereniging, bedrijven uit de buurt, en gemeente Bunnik ontwerpen we samen straten die klimaatbestendig, toegankelijk, veilig en aantrekkelijk zijn voor de bewoners. De ontwerpen worden gebruikt voor de herinrichting van de wijk na vervanging van het rioleringsstelsel.
rol; aanjager en procesbegeleider van de ontwerp sessies en samenwerking
juni 2018-heden

Mooi Merwestein Nieuwegein
Gebiedsontwikkeling en placemaking Merweplein
Opdrachtgever gemeente Nieuwegein
rol, procesbegeleider
oktober 2016-heden

Croeselaan Utrecht
Tijdelijke invulling voormalige pomplocatie
rol, moderator (onderdeel van opdracht aan Stad2)
Opdrachtgever MRP / Objectum
april 2017-januari 2018

Kruisvaartkade “een gezonde ontwikkeling”
Bouwstenen voor ontwerp m.b.t. Healthy Urban Living
rol, organisator expertmeetings, moderator, auteur van het inspiratieboek
Opdrachtgever MRP/VORM/Objectum
mei 2017-januari 2018

Laat Lunetten weer bloeien (Utrecht)
leveren van input en procesbegeleiding voor het co-creatieproces pilot omgevingsvisie.
Ideevorming voor vastgoedontwikkeling in combinatie met het creeren van toffe plekken en ruimtelijke kwaliteit.
Rol: verbinder top-down en bottum up proces
mei 2017-heden

Programma’s

Programma Stedelijk Water
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe Apeldoorn
rol: kwartiermaker, programmacoach, moderator
januari 2016-januari 2018

Trainingen

Trainer Design Thinking in de publieke sector
Traineeship 2019 (6 modules)

Training Design Thinking in een programmatisch gestuurde, culturele organisatie
Nieuwe Veste Breda
November 2018

Trainer Design Thinking
Leergang (9 modules)
Opdrachtgever Provincie Utrecht
periode september 2016-maart 2017

Open 2-daagse trainingen Design Thinking
In samenwerking met Marieke van der Velden en STIPO Academie

Trainer Programmatisch Creëren
Opdrachtgevers: PMB gemeente Utrecht
PMB Provincie Utrecht
Waterschap Vallei & Veluwe

Incompany training Design Thinking
Opdrachtgever: TNO
In samenwerking met Marieke van der Velden

Workshops

-Workshop Design Thinking: trainee programma Talent in Huis  2018
-Workshop talentontwikkeling trainee programma Adviestalent 2017
-Workshop Creatief Denken en Doen: trainee programma Talent in Huis 2017  (jong professionals woningcorporaties)
-Jong Talent Ontwikkeling; “Frisse Impact op traditionele organisaties”
-Workshop Placemaking “Bouwnetwerk”

Facilitator Werkbijeenkomsten

2-daagse werkbijeenkomst Omgevingsvisie Provincie Utrecht
December 2018

Economische Ruimtelijke Strategie Utrecht
Serie werkbijeenkomsten met stakeholders over “Economische Ruimtelijke Strategie” Provincie Utrecht

Gasloos Soesterberg
Opdrachtgever Provincie Utrecht

Nationaal Park de Heuvelrug nieuwe stijl
– werkbijeenkomst bestuurlijk netwerk en cluster coordinatoren
– dagvoorzitter van 2 verschillende congressen
Opdrachtgever; voorzitter Nationaal Park Heuvelrug

STIPO
– organisatie/host City Trip Utrecht Placemaking Week in samenwerking met Project for Public Spaces
-masterclass placemaking en City at Eyelevel Thessaloniki
-Citytrip Thessaloniki
-team 2 daagse