Portfolio

Overzicht recente opdrachten

Stationsgebied / knooppunt Bunnik
Placemaking, gebiedsontwikkeling, opbouwen community en community management gebiedsalliantie Mijlpaal 42
rol; procesbegeleiding gebiedssamenwerking, gebiedsontwikkeling en placemaking
Opdrachtgever: Gemeente Bunnik en gebiedspartners
juli 2017- heden

Parkinclusief Ontwikkelen (Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug)
De tijd dat we stad en het landelijk gebied separaat konden benaderen ligt ver achter ons. Verstedelijkt gebied maakt onderdeel uit van het groene landschap; het groene landschap maakt onderdeel uit van het verstedelijkt gebied. Londen lanceerde het London National Park City, In Frankfurt komt stad en groen samen in de Groengordel, Milaan heeft Parco Grutnotorto.
Bouwwerken zoals Wonderwoods (gepland in 2022 Utrecht) laten zien dat natuur en gebouwen letterlijk een geheel gaan vormen. Natuurinclusief bouwen wordt inmiddels het nieuwe normaal genoemd. In opdracht van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug starten we een aantal pilots waarmee we de inmiddels bewezen projecten “natuurinclusief bouwen” uitbreiden met enkele concrete pilots “parkinclusief bouwen”. Projecten die het mogelijk maken om de parken in Metropool MiddenNederland mee laten groeien. Artikel Parkinclusief Ontwikkelen
april 2019-heden

Leerprogramma Omgevingvisie Hardinxveld Giessendam
Samen met SWECO en Merel Mijlman ondersteunen we de gemeente bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Mijn rol daarbij is het trainen van het ambtelijk en bestuurlijk team en het begeleiden van start-ups en werkbijeenkomsten.
mei 2020-heden

Stille Stad: Onderzoek, ontwerpen en testen van tools
Sponsering Provincie Utrecht. In samenwerking met Sander van der Ham, Thuismakerscollectief, Hogeschool Utrecht en RIVM en diverse gemeenten. Zie ook ons eerste artikel Stille Stad
2
018-heden

Co-design toekomstbestendige en gezonde wijk Engboogerd
Met Wijkvereniging, bedrijven uit de buurt, en gemeente Bunnik ontwerpen we samen straten die klimaatbestendig, toegankelijk, veilig en aantrekkelijk zijn voor de bewoners. De ontwerpen worden gebruikt voor de herinrichting van de wijk na vervanging van het rioleringsstelsel.
rol; aanjager en procesbegeleider van de ontwerp sessies en samenwerking
juni 2018-2019

Mooi Merwestein Nieuwegein
Gebiedsontwikkeling en placemaking Merweplein
Opdrachtgever gemeente Nieuwegein
rol, procesbegeleider
oktober 2016-jan 2020

Croeselaan Utrecht
Tijdelijke invulling voormalige pomplocatie
rol, moderator (onderdeel van opdracht aan Stad2)
Opdrachtgever MRP / Objectum
april 2017-januari 2018

Kruisvaartkade “een gezonde ontwikkeling”
Bouwstenen voor ontwerp m.b.t. Healthy Urban Living
rol, organisator expertmeetings, moderator, auteur van het inspiratieboek
Opdrachtgever MRP/VORM/Objectum
mei 2017-januari 2018

Laat Lunetten weer bloeien (Utrecht)
leveren van input en procesbegeleiding voor het co-creatieproces pilot omgevingsvisie.
Ideevorming voor vastgoedontwikkeling in combinatie met het creeren van toffe plekken en ruimtelijke kwaliteit.
Rol: verbinder top-down en bottum up proces
mei 2017-heden

Trainingen

Incompany training Design Thinking Provincie Utrecht januari 2020

Incompany training Design Thinking Utrecht lab november 2019

Open training Design Thinking April 2019
Water en recreatiesector

Trainer Design Thinking in de publieke sector
Traineeship 2019 (6 modules)

Training Design Thinking in een programmatisch gestuurde, culturele organisatie
Nieuwe Veste Breda
November 2018

Trainer Design Thinking
Leergang (9 modules)
Opdrachtgever Provincie Utrecht
periode september 2016-maart 2017

Open 2-daagse trainingen Design Thinking
In samenwerking met Marieke van der Velden en STIPO Academie

Trainer Programmatisch Creëren
Opdrachtgevers: PMB gemeente Utrecht
PMB Provincie Utrecht
Waterschap Vallei & Veluwe

Incompany training Design Thinking
Opdrachtgever: TNO
In samenwerking met Marieke van der Velden

Workshops

-Workshop gezonde leefomgeving, Conferentie Stedelijke Transities februari 2020
-Workshop Stille Stad, Netwerkbijeenkomst Gezonde stad RIVM, juni 2019
-Workshop Placemaking KNRM April 2019
-Workshop Design Thinking: trainee programma Talent in Huis  2018
-Workshop talentontwikkeling trainee programma Adviestalent 2017
-Workshop Creatief Denken en Doen: trainee programma Talent in Huis 2017  (jong professionals woningcorporaties)
-Jong Talent Ontwikkeling; “Frisse Impact op traditionele organisaties”
-Workshop Placemaking “Bouwnetwerk”

Facilitator Werkbijeenkomsten

Begeleiding ontwerpsessie Leren en Ontwikkelen (Academie)
Februari 2020

Begeleiding werkbijeenkomst Recreatie Midden Nederland
Evaluatie werkplan 2019 en opstellen ontwikkelplan en prioritering 1e helft 2020
Januari 2020

2-daagse werkbijeenkomst Omgevingsvisie Provincie Utrecht
December 2018

Economische Ruimtelijke Strategie Utrecht
Medio 2018
Serie werkbijeenkomsten met stakeholders over “Economische Ruimtelijke Strategie 2040” Provincie Utrecht

2-daagse start-up programma Recreatie Vinkeveense Plassen
Opdrachtgever Recreatie Midden Nederland
Ontwerp en begeleiding van 2 bijeenkomsten om het programma recreatie Vinkeveense Plassen versneld in de startblokken te krijgen. Combinatie van de methodieken Design Thinking, Placemaking (Placegame) en Programmatisch creëren. 

Gasloos Soesterberg
Opdrachtgever Provincie Utrecht

Nationaal Park de Heuvelrug nieuwe stijl
– werkbijeenkomst bestuurlijk netwerk en cluster coordinatoren
– dagvoorzitter van 2 verschillende congressen
Opdrachtgever; voorzitter Nationaal Park Heuvelrug

STIPO
– organisatie/host City Trip Utrecht Placemaking Week in samenwerking met Project for Public Spaces
-masterclass placemaking en City at Eyelevel Thessaloniki
-Citytrip Thessaloniki
-team 2 daagse

Programma’s

Programma Stedelijk Water
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe Apeldoorn
rol: kwartiermaker, programmacoach, moderator
januari 2016-januari 2018