Portfolio

Overzicht recente opdrachten

Programma’s

Programma Stedelijk Water
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe Apeldoorn
rol: kwartiermaker, programmacoach, moderator
januari 2016-heden

Stedelijke projecten

Mooi Merwestein Nieuwegein
Gebiedsontwikkeling en placemaking Merweplein
Opdrachtgever gemeente Nieuwegein
rol, procesbegeleider
oktober 2016-heden

Croeselaan Utrecht
Tijdelijke invulling voormalige pomplocatie
rol, moderator (onderdeel van opdracht aan Stad2)
Opdrachtgever MRP / Objectum
april 2017-heden

Kruisvaartkade “een gezonde ontwikkeling”
Bouwstenen voor ontwerp m.b.t. Healthy Urban Living
rol, organisator expertmeetings, moderator, auteur van het inspiratieboek
Opdrachtgever MRP/VORM/Objectum
mei 2017-heden

Stationsgebied / knooppunt Bunnik
Genereren van korte en middelange termijn verbeteringen voor de gebruikskwaliteit van de openbare ruimte
Placegame
rol; organisator en facilitator placegame (samen met SVP)
Opdrachtgever: Alliantie ruimtelijke kwaliteit Bunnik/ Provincie Utrecht
juli 2017

Laat Lunetten weer bloeien (Utrecht)
Ideevorming voor vastgoedontwikkeling in combinatie met het creeren van toffe plekken en ruimtelijke kwaliteit
Rol: verbinder top-down en bottum up proces
mei 2017-heden

Trainingen

Open 2-daagse Design Thinking
In samenwerking met Marieke van der Velden en STIPO Academie

Trainer Design Thinking
Leergang (9 modules)
Opdrachtgever Provincie Utrecht
periode september 2016-maart 2017

Trainer Programmatisch Creëren
Opdrachtgevers: PMB gemeente Utrecht
PMB Provincie Utrecht
Waterschap Vallei & Veluwe

Incompany training Design Thinking
Opdrachtgever: TNO
In samenwerking met Marieke van der Velden

Workshops

Jong Talent Ontwikkeling; “Frisse Impact op traditionele organisaties”
-Workshop trainee programma Adviestalent
-Workshop Creatief Denken en Doen: trainee programma Talent in Huis (jong professionals woningcorporaties)

-Workshop Placemaking “Bouwnetwerk”

Facilitator Werkbijeenkomsten

Gasloos Soesterberg
Opdrachtgever Provincie Utrecht

Nationaal Park de Heuvelrug nieuwe stijl
– werkbijeenkomst bestuurlijk netwerk en cluster coordinatoren
– dagvoorzitter congres
Opdrachtgever; voorzitter Nationaal Park Heuvelrug

STIPO
– organisatie/host City Trip Utrecht Placemaking Week 2017
-team 2 daagse
-masterclass placemaking en City at Eyelevel Thessaloniki
-Citytrip Thessaloniki