Trainingen

designing griekenDesign Thinking

Hoe (bege)leid je een proces dat gericht is op vraagstukken waar behoefte is aan hele nieuwe oplossingen?  Van het samen identificeren van het probleem tot het co-creëren en testen van oplossingen. Wanneer je een onderwerp geheel anders benadert ontstaan er nieuwe perspectieven. Oplossingen komen tot stand met meer plezier, samenwerking en draagvlak. 

‘Nu ook online training mogelijk’
Design Thinking is zowel een mindset, een methodiek als een set aan tools en werkvormen. Ik bied naast basistrainingen Design Thinking (2-daagse) ook maatwerk trainingen aan die specifiek ingaan op uitdagingen van uw team of samenwerkingsgroep. U kunt ook kiezen voor een leergang Design Thinking van 6 tot 9 bijeenkomsten. Dan doorloopt u de vijf fases aan de hand van een gezamenlijke “Challenge”. Per fase worden diverse (creatieve) tool aangereikt die je in de praktijk gaat toepassen.
Eerst een teaser?  Dat kan natuurlijk ook. Neem contact op en dan kijken we samen wat mogelijk is.
In 2020 gaf ik mijn trainingen grotendeels online. Deelnemers gaven een zeer hoge beoordeling op deze variant. En zo zie je maar, alles is mogelijk!

Voor wie?
Naast open trainingen heb ik onder andere gewerkt voor de volgende opdrachtgevers: Trainees Provincie Utrecht (diverse leergangen) Centrum voor Kunsten Nieuwe Veste Breda, Waterschap Vallei en Veluwe Apeldoorn, Recreatie Midden Nederland, Utrecht Lab, gemeente Amersfoort, Programma Management Bureau Provincie Utrecht (leergang), Talent in Huis traineeship woningcorporaties, Jonge Honden Utrecht

Design Thinking Collectief TRANSVORMAKERS
Samen met een aantal ontwerpers, tekenaars, trainers en organisatiecoaches vorm ik een Collectief waarbij we trainingen, organisatieontwikkeling, communitybuilding en ontwerp-producten in combinatie kunnen aanbieden. Voor de trainingen Design Thinking werk ik bij grotere groepen regelmatig samen met visueel verslaglegger Marieke van der Velden en designer https://www.fiekesluijs.nl

Nieuwsgierig? lees dan ook eens mijn artikel.
Design Thinking, nieuwsgierig zijn naar alles wat je nog niet kent.  

img_3959img_3206img_4245

img_6295

 

 

 

 

 

 


Van (beleids)adviseur naar trendwatcher en trendanalyst

De tijd dat beleidsadviseurs achter het bureau kaders opstellen is voorbij. De adviseur van de toekomst overziet trends, is in contact met zijn omgeving en weet dit haarfijn te vertalen tot strategieën van de organisatie. We trappen af met een ‘masterclass om te begrijpen hoe trends ontstaan. Wat moet je kunnen om ook trends te spotten? Met deze inzichten besteed je een tweede dagdeel aan oefeningen. Je gaat de wijde wereld in, voert gesprekken, maakt foto’s, een film of analyses. In het derde dagdeel werk je verder aan de vertaalslag van trends naar jouw manier van werken, de betekenis van de trends voor de organisatie en de inhoudelijke betekenis voor de doelen die je wilt bereiken. (NB: de training kan ook worden ingekort tot een workshop van een dag, afhankelijk van jouw behoefte en vraag)

 

De vier blokken onder elkaar
I ALGEMEEN
Blok 1: Masterclass ‘hoe ontstaan trends’?
‘Trends zijn gedragingen van mensen als reactie op de tijdgeest”

II TRENDWATCHING
Blok 2: Opsporen van trends, hoe doe je dat?
a. ‘Get out of your box-bubbel’
b. Observeren, filmen, foto’s maken, onderzoeken en lezen met de bril van een trendwatcher
c. Reflectiewandeling
d. Trendkaart/poster maken

III  TRENDANALYSES
Blok 3:
Trend- brainstorming
Zoeken naar uitersten via de ‘What if’ vraag
Blok 4:
Vertaalslag trends naar producten en diensten

 

Programmamanagement en Programmatisch CreërenIMG_3171

Van de waan van de dag naar doelgericht werken; 2 daagse basistraining

Met het  steeds complexer worden van het speelveld, kan het gebeuren dat jij en de mensen om je heen het overzicht en de focus kwijt raken. Programmatisch sturen helpt je om richting te houden zonder in te boeten op ruimte voor vernieuwing. In deze training leer je de belangrijkste sturingsprincipes kennen van programmatisch creëren en programmamanagement. Met de groep werk je stapsgewijs aan praktijkcasussen die jij en deelnemers zelf kunnen inbrengen. Theoretische lesstof brengen we tot leven door eigen verhalen en die van deelnemers te delen.