Werkbijeenkomsten

PGM waterschapsessie nationaal park de heuvelrugsessie-schoenen

 

 

 

 

 

 

 

Elke werkbijeenkomst of teambijeenkomst verdient een goede voorbereiding. Waartoe dient de bijeenkomst, wat is het karakter van de samenkomst, wat wil je eruit halen, wie heb je daarvoor nodig, wat is een fijne plek, welke voorbereiding verwacht je van de deelnemers, is het materiaal op tijd aanwezig?

Soms is het ook prettig en nuttig de bijeenkomst door een onafhankelijke persoon te laten begeleiden. Hieronder een aantal varianten waar ik als onafhankelijk begeleider heb opgetreden:

  • Visievorming concernmanagers bij overheden
  • Uitwerking coalitieakkoord met bestuurders
  • Congressen en debatten over stedelijke ontwikkeling
  • Versnellingsnetwerk bestuurders over wonen en binnenstedelijke ontwikkeling
  • Creatieve werkbijeenkomsten bij opbouwen van programma’s
  • Bestuurlijke onderhandelingen
  • Netwerkbijeenkomsten*
  • Teambuilding
  • Individuele gesprekken

Mijn toegevoegde waarde is onder andere sterk empathisch en improvisatie vermogen, een creatieve geest, zorgvuldige voorbereiding en veel ervaring. Ik voeg energie, focus en plezier toe aan uw sessie.

Praktijkervaring is altijd mijn grootste voedingsbron. Ik laat me daarnaast ook voeden door diverse inspiratiebronnen (Design Thinking, Deep Democracy, Getting Teams Done, Mutual Gains Approach, Art of Participatory Leadership, Theory U, Creatie lemniscaat, The Golden Circle).

designthinkingdeep-democracygetting-teams-done           golden-circle   u-model