Parkinclusief Ontwikkelen

Het concept natuurinclusief ontwikkelen heeft veel bekendheid gewonnen. Het is tijd om een stapje verder te gaan. Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden, zoals London National Park City, Grüngürtel Frankurt, en ‘Parco Agricolo Sud Milano’, introduceerde ik in 2019 het begrip ‘parkinclusief ontwikkelen’. In plaats van parken in de stad gaan we uit van een “stad in een park”. We benaderen landelijke groene gebieden en stedelijke groene gebieden als één systeem. Ruimtelijk, economisch en sociaal.
Parkinclusief ontwikkelen is het antwoord op uitdagingen zoals stedelijke verdichting, de terugloop van biodiversiteit, klimaatvraagstukken, behoud en groei van gezonde beweegruimte voor mensen, en financiële tekorten voor beheer en onderhoud van natuur in nationaal parken. 
Bij elke ontwikkeling maken we ‘het park’ een stukje sterker. We bouwen niet alleen natuurinclusief maar leggen de groene loper uit naar een volgende plek. We breiden stukje bij beetje het groene wandelnetwerk uit tot een fijnmazig netwerk. We zorgen voor een goede balans tussen rust en reuring, we bouwen voort op de identiteit van het landschappen en erfgoed `(behoud door ontwikkeling) en behouden en onderhouden stukken park voor natuur en lokale voedselproductie.

Parkinclusief Ontwikkelen is een denkwijze die praktisch kan worden vertaald naar uitvoering. Zo draagt het Utrechtse netwerk van buurtvergroeners en (Zuster)parkmakers met lokale vergroening bij aan groei van groene verbindingen. We gebruiken op een slimme manier onze ruimte, niet alleen op het maaiveld, maar ook verticaal groen, de bodem en daken doen mee.
Parkinclusief Ontwikkelen vraagt naast “gewoon doen” ook om beleid en strategie. Het provinciaal programma Groen groeit Mee van de Provincie Utrecht werkt met alle gemeenten, natuur- en beheer- en maatschappelijke organisaties aan ruimtelijke kaders om groen gelijkwaardig onderdeel te laten zijn van ontwikkelingen.

Artikelen en publicaties

Stadsontwikkeling is gebaat bij parkinclusief ontwikkelen
Interview in Stedebouw&Architectuur, Auteur Reinoud Schaatsbergen
Parkinclusief Ontwikkelen zet natuur en mens voorop