Artikelen, publicaties en media

Stad van de Toekomst

AD april 2021 Waarom roept hoogbouw weerstand op?

AD januari 2021 het Utrecht van het jaar 2040

‘The sky is the limit’; Van woontorendenken naar het oplossen van de echte uitdagingen

‘Stille Stad’ 

De Stille Stad
Op zoek naar stilte in de stad (Stadswerk)
Hoe zorg je voor meer rust in de stad? Hoor het van een stadmaker (Nature Today)

Inspiratie Booklet De Stille Stad ‘hier kom ik tot rust’

De vertraagde stad (maart 2021)
Met een groep stadmakers, groene initiatiefgroepen en initiatief groen wandelnetwerk uit Utrecht, stelden we als aanvulling op de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 een zesde stadsprofiel ‘de Vertraagde Stad’ op. Hierin hebben de thema’s ‘de Stille Stad’ en “Parkinclusief Ontwikkelen een plek gekregen’.

‘Parkinclusief Ontwikkelen’

Stadsontwikkeling is gebaat bij Parkinclusief Ontwikkelen (Artikel Stedebouwarchitectuur 3 maart 2021)
Landvestors Case Study Park-inclusive Development (page 78-81)
Parkinclusief ontwikkelen vervlecht natuur en bebouwing (Magazine Stedelijk Interieur)
Parkinclusief Ontwikkelen; Samen kunnen we een heel groot park zijn.

Podcast Op Transitie-Expeditie in De Uithof.
“Olivier van Doorn en Lea Oversteegen, studenten aan de opleiding Journalistiek van Hogeschool Utrecht, onderzoeken hoe het staat met het maken van een gezonde en groene omgeving op het USP ook wel bekend als De Uithof. Ze spreken kort met studenten en gaan uitgebreid in op het onderwerp met Martine Sluijs van Pip en Partners”

‘Design Thinking’

Design Thinking, nieuwsgierig zijn naar alles wat je nog niet kent.