Stedelijke ontwikkeling

Stedelijk gebied, “een fascinerende wereld”


Het stedelijk gebied is een fascinerende omgeving om in te werken. Er komen zoveel thema’s en vraagstukken samen dat het echt nooit verveelt. Steeds meer mensen willen meedoen, hebben ideeën en know-how om de stad gezonder, leuker, mooier en persoonlijker te maken.

Met grote regelmaat wandel ik door dorpen en steden om te onderzoeken en ontdekken. Wat verandert er, wat niet. Wanneer functioneert een straat of buurt, wanneer niet? Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en andere plekken op de wereld. Wat zijn overeenkomsten tussen steden en wat zijn de verschillen. Hoe kunnen we hiervan leren? Leuke tip . Wees ook een een dagje stadsantropoloog, kijk en onderzoek.


Gebiedsontwikkeling en placemaking

Hoe houden we onze steden gezond, aantrekkelijk, leefbaar, en toekomstbestendig?  Hoe kunnen we ruimte in de stad nog beter benutten en fijne plekken creëren, beheren en onderhouden. Hoe kunnen we, terwijl we ontwerpen voor de langere termijn, nu al zichtbare verbeteringen op gang helpen (placemaking)? En hoe doen we dit samen? Met ondernemers, bedrijven, de creatieve sector, overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en vak-experts?Samen met een groot kennis en expertisenetwerk help ik initiatiefnemers in het stedelijk gebied met stedelijke processen. Van gebiedsontwikkeling en placemaking tot visievorming en implementatie van stedelijke thema’s zoals gezonde, gelukkige steden en klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

Samenwerken en ideeën verzamelen voor verbetering begint bij het begrijpen van een plek en de mensen die er gebruik van maken. Locatieonderzoek en gezamenlijke ontwerpateliers leveren inzicht, nieuwe ideeën en handige netwerkrelaties op. Samen de straat op gaan is daarom een processtap die ik vrijwel altijd inbouw. Ik maak daarbij gebruik van diverse ontwerp tools, placegames, en proces en organisatiemethodieken.


Strategie

 

Het creatieve proces is belangrijk maar er is meer nodig. Een goede strategie en tactiek is minstens zo belangrijk;’Timing’ – moeten we vertragen of juist versnellen? Verbindingen tussen partijen, – weten hoe het zit met de belangen en drijfveren van potentiële partners en hoe je die op tafel kan krijgen en benutten- , Politieke invloeden – weten welke politieke wind er waait die benut kan worden- Financien, – hoe kunnen we meer denken in waarde ontwikkeling in plaats van denken in kostenplaatjes-.


 

Thema’s Steden en dorpen van de Toekomst

In het jaarprogramma 2023 besteed ik extra aandacht aan de volgende thema’s van de toekomst
A. Gezonde leefomgeving:
a. Parken, buurtvergroening & groene verbindingen in de stad en het ommeland (Zusterparken & Parkmakers)
b. Ruimte voor lopen
c. Goede balans tussen rust en reuring in de stad
c. Stadslandbouw en gezond voedsel
d. klimaatadaptatie en biodiversiteit in de stad

 

B. Nieuwe samenwerkingsvormen 
a. Versterken van het samenspel tussen burgerinitiatieven, overheden, kennisorganisatie, ondernemers, publieke en maatschappelijke organisaties.
b. Interdisciplinaire samenwerking en cross-overs tussen verschillende netwerken en sectoren
C. Cultuur, erfgoed en de verhalen van het landschap

D. Happy Cities
Woon en leefgebieden met fijne plekken waar mensen zich thuis en ontspannen voelen, met sterke onderlinge banden en netwerken, vangnet en  initiatief. 


Uitgelicht

1. Van Buurtvergroeners en Parkmakers tot Zusterparken.
Een netwerkbeweging van groene stadsinitiatieven die samenwerken onder het motto ‘Samen kunnen we een groot park zijn’. 
2. Vertraagde stad / Stille Stad / Luwe plekken in de stad. 
Onderzoek, ruimtelijke strategie en praktische ontwerp- en procesaanpak gericht op een gezonde balans tussen rust en reuring in snel groeiende steden (en dorpen). 
3. Parkinclusief Ontwikkelen. Stel dat we onze leefomgeving beschouwen als een groot nationaal park waarbinnen we wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen. Een park waar we samen voor zorgen. Wat zijn dan de ontwerp en economische principes voor ontwikkeling? Hoe zorgen we ervoor dat groen meegroeit?

 


Recente artikelen, publicaties en overige media

Stad van de Toekomst

AD oktober 2021 Niet bus, tram of fiets, maar benenwagen moet hét vervoermiddel worden in Utrecht

AD april 2021 Waarom roept hoogbouw weerstand op?

AD januari 2021 het Utrecht van het jaar 2040

‘The sky is the limit’; Van woontorendenken naar het oplossen van de echte uitdagingen

Project ‘Stille Stad’ 
De Stille Stad
Op zoek naar stilte in de stad (Stadswerk)
Hoe zorg je voor meer rust in de stad? Hoor het van een stadmaker (Nature Today)

Inspiratie Booklet De Stille Stad ‘hier kom ik tot rust’

De vertraagde stad (maart 2021)
Met een groep stadmakers, groene initiatiefgroepen en initiatief groen wandelnetwerk uit Utrecht, stelden we als aanvulling op de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 een zesde stadsprofiel ‘de Vertraagde Stad’ op. Hierin zijn elementen uit ‘de Stille Stad en “Parkinclusief Ontwikkelen verwerkt’. 

‘Parkinclusief Ontwikkelen’
Stadsontwikkeling is gebaat bij Parkinclusief Ontwikkelen (Artikel Stedebouwarchitectuur 3 maart 2021)
Landvestors Case Study Park-inclusive Development (page 78-81)
Parkinclusief ontwikkelen vervlecht natuur en bebouwing (Magazine Stedelijk Interieur)
Parkinclusief Ontwikkelen; Samen kunnen we een heel groot park zijn.

Podcast Op Transitie-Expeditie in De Uithof.
“Olivier van Doorn en Lea Oversteegen, studenten aan de opleiding Journalistiek van Hogeschool Utrecht, onderzoeken hoe het staat met het maken van een gezonde en groene omgeving op het USP ook wel bekend als De Uithof. Ze spreken kort met studenten en gaan uitgebreid in op het onderwerp met Martine Sluijs van Pip en Partners”


Kennisnetwerken en Samenwerkingspartners


Bij gebiedsontwikkeling is regelmatig specialistische inbreng nodig. Het doorrekenen van stedenbouwkundige plannen en berekenen van waardeontwikkeling, het maken van schetsen, stedenbouwkundige, landschappelijke of stedelijke ontwerpen, het toetsen van plannen aan de ondergrondse infrastructuur, kennis over water, ecologie en beplanting, verkeerskundige modellen etc.  Ook procesmethodieken zoals ‘placemaking’ ontwikkelen zich continu. Tot slot zijn sommige projecten intensief en complex en vragen ze om een multidisciplinair team. Daarom werk ik nauw samen met partners waaronder; 
1. https://thuismakerscollectief.nl, (Stille Stad en ondersteuning woningcorporaties bij participatie en placemaking)
2. Het collectief ‘Place Led Development’. Een team dat gebiedsontwikkeling begeleidt d.m.v. co-creatie en placemaking, bestaande uit HUNC, Buitenom, Urban Boost, en Gooitz
3. SWECO en Merle Pijlman (omgevingsvisies)
4. Kennisontwikkeling: Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven  
Hogeschool Utrecht MUAD,
5. Stedenbouw en Architectuur; SVP 
6. Financiële constructies Stad2
7. Landschapsarchitectuur  http://www.haverdroeze.nl/,  
8. Overig London National Park City, Delta MetropoolProject for Public Spaces (PPS)City at Eyelevel, re:Kreators, 100 resilient cities