Programma’s/processen

Opbouwen of vernieuwen van programma’s en processen

Programmaleider & programmacoach

rotterda,De wereld transformeert naar een nieuw tijdperk. Door nieuwe samenwerkingsvormen benutten we kennis beter en ontstaan er meer financiële mogelijkheden. Ook meer afhankelijkheden. Snelle technologische en sociale ontwikkeling vraagt om een flexibele aanpak. Maar tegelijkertijd ontstaat er ook een grotere behoefte aan richting en structuur.

straatartiesten

Een programmatische werkwijze geeft houvast om effectief doelen te bereiken en te sturen op samenhang tussen initiatieven en middelen. De oorspronkelijke methodiek “programmamanagement” is door alle ontwikkelingen niet altijd meer toereikend. Er is meer flexibiliteit en verbinding met de omgeving nodig. Ik werk daarom steeds vaker met de meer dynamische variant “programmatisch creëren” .

 15 jaar ervaring bij het opbouwen en beheersen van programma’sartikel kwartiermaker

Ik help uw organisatie, een programmamanager en programmateam graag bij het opbouwen of ombouwen van een programma. Met mijn ervaring en aanstekelijke energie maken we er samen een succes van!

Programmaleider van o.a. “Klimaatprogramma”, “Wonen en Stedelijke Ontwikkeling”, Stedelijk Water, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Het Nieuwe Werken, Levensloopbestendig Veenendaal Oost….

Programma’s met een vernieuwend karakterdaktuin

Uit ervaring weet ik dat er geen blauwdruk is voor programma’s. Elk programma heeft eigen kenmerken en verdient een specifieke opzet en aanpak.  Programma’s waar vernieuwing en innovatie een rol speelt vereisen een creatieve inbreng. Naast het houden van overzicht in een complexe omgeving is dat mijn specialiteit. Ik schroom daarnaast niet om de benodigde organisatorische vernieuwing op gang te helpen.

Grow with the flowPGM waterschap

De sleutel voor succesvolle programma’s ligt bij mensen. Daarom besteed ik veel aandacht aan hun ontwikkeling en samenwerking. Zitten zij op de goede posities?
Waar zit hun talent? Hebben zij het grote plaatje goed in beeld? Zijn ze verbonden met de omgeving? Krijgen ze voldoende vertrouwen en verantwoordelijkheid? Het team is de motor van een programma en met een beetje olie ontstaan de mooiste successen.