Van buurtvergroeners tot parkmakers en zusterparken


Samen kunnen we één groot park zijn!


“Wat als we onze leefomgeving in en om de stad zien als een groot parklandschap?”
Steeds meer mensen vergroenen hun eigen woonomgeving. Velen gaan verder dan hun eigen privé tuinen en werken ook aan vergroening van publieke ruimtes (“buurtvergroeners”). Parkmakers lieten zich inspireren door ‘London National Park City’ en gaan nog een stap verder. Hun filosofie luidt: ‘wat als we onze leefomgeving beschouwen als een groot park, waar we wonen, werken, leven?’ Parkmakers verbinden het groen in stad en werken onderling samen. Èn ze doorbreken de denkbeeldige grens tussen stad en het ommeland. Een gezonde leefomgeving, biodiversiteit en klimaatvraagstukken zijn namelijk uitdagingen die vragen om sterke verbindingen tussen stedelijk en landelijke gebieden. Zowel ruimtelijk, economisch als verbinding tussen mensen. In de Provincie Utrecht vormen Zusterparken hét voorbeeld hoe ‘grenzenloos’ samenwerken tussen stad met het ommeland kan leiden tot een sterke alliantie tussen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en initiatiefgroepen uit Utrecht, Amersfoort en sinds 22 juni ook in Veenendaal. Zusterparkmakers werken op een praktische manier van onderaf aan grote en kleine groene schakels en steppingstones. Ze rollen de groene loper van Zusterpark tot Zusterpark en groene lopers richting landelijk gelegen parklandschappen.
In 2024 is, ter ondersteuning van deze bottum-up beweging, de Vereniging Parkmakers Utrecht opgericht. Statuten


Agenda 2024

3 april 2024Algemene Ledenvergadering Parkmakers Utrecht
21 april 2024Lancering 10e Zusterpark Oosterspoorbaan
22 april 2024Nationale Zaaidag
23 april 2024Meet & Greet met Zusterparken op het Bomenbal Jaarbeurs Utrecht
9 mei 2024Dauwtrappen in Zusterpark Maximapark
22 mei-21 juni 2024BioBlitz Zusterparken (klik hier voor meer informatie)
21 juni 2024Lancering 11e Zusterpark Lieflandpark incl. slotfeest BioBlitz
22 juni 2024Lancering 1e Zusterpark in Veenendaal! De Turfweide
29 en 30 juni 2024“Plandel je zusterpark schoon”. Oa Rotsoord, Tolsteeg en LieflandPark
16 juli 2024Excursie wilde planten in het Maximapark door Frans Coolen.
Duur ca. 2 uur. Start 19:00 uur bij de Werkschuur Uilenboslaan 3.
Graag aanmelden via vrijwilligers@maximapark.nl
6 september 2024Parkmakersparade (4e editie) Thema hoe groeit jouw park?

Nieuwsblog 2024


13 juli 2024; Ruim baan voor de egel!

Parkmakers in actie voor de egel!
“Wat goed is voor de egel, is goed voor de mensen.” Onder dit motto werken we aan betere leefomstandigheden voor egels. Met als summum; egel-routes door de stad.
De egel-routes zijn er nog niet. Eén van de voorbereidingen is om de egel-populatie in de stad beter in kaart te hebben. Utrecht Natuurlijk heeft de uitgifte van folders mogelijk gemaakt; Utrechters worden oproepen om egels te melden, en om egelvriendelijk te tuinieren.
Klik hier voor meer informatie over dit initiatief en hoe je mee kan doen.


30 juni 2024; Vereniging Parkmakers Utrecht ontvangen een eerste gift.

De eerste gift aan onze Vereniging Parkmakers Utrecht is binnen. Een prachtig bedrag voor een van onze jaarkalender-initiatieven voor de egelroute estafette, om meer en betere groene lopers te maken voor egels in de stad. De hele blije penningmeester van onze vereniging springt hier dan ook een gat in de lucht! Inwoners die inwoners helpen. Enorm veel dank aan de twee sponsoren Martine de Vaan en Jasper Eshuis, die aan hun vrienden als verjaardagskado een bijdrage vroegen en het bedrag vandaag op onze rekening stortten. Wil je ook het parkmakersinitiatief steunen? Neem vooral contact op.

29 juni 2024; “Samen kunnen we een schoon park zijn”

Parkmakers van de Zusterparken Rotsoord, Tolsteeg, De Riddertuin en LieflandPARK kwamen in actie, tijdens de Utrechtse plandeldagen op 29 en 30 juni. Parkmaker, maken niet alleen groene plekken en lopers door de stad, maar zorgen er ook voor dat ze aantrekkelijk en mooi blijven. Niet alleen ‘samen kunnen we één groot park’ maar ook ‘samen kunnen we één schoon park zijn’!


22 juni 2024; Lancering Turfweide als 1e Zusterpark in Veenendaal

Onder luid gejuich en zeer trots lanceerden de initiatiefnemers van de Turfweide en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug het eerste Zusterpark in Veenendaal. Voorzitter van de Turfweide Johan Klein en Wethouder Stroobosscher onthulden het Zusterparkbord. Dankzij de volhardendheid van deze bewoners is er een prachtig gebied ontstaan dat enerzijds de oude identiteit van Veenendaal weer zichtbaar maakt (Turfwinning) en anderzijds ruimte biedt voor bijzondere natuur en hopelijk ook ruimte voor opslag van kwelwater. Na de lancering doken de bezoekers, onder begeleiding van drie natuurexperts, het veld in om de natuur van dichtbij waar te nemen.

Er worden al voorzichtig plannen gemaakt verder door te groeien Veenendaal in én de groene lopen uit te rollen tot aan het Nationaal Park.
In totaal zijn er nu 12 Zusterparken. Download hier het persbericht. Klik hier voor meer informatie over de Turfweide.


21 juni 2024; Lancering 11e Zusterpark LieflandPark Utrecht

Het LieflandPark in Utrecht werd op de langste dag van het jaar op feestelijke wijze Zusterpark. Een bijzondere aanwinst, omdat dit Zusterpark gelegen is in een monumentale omgeving (rondom de plek staan de Lieflandflats) en omdat het een plek is waar kinderen in en met het groen opgroeien. Ook een plek waar bewoners als collectief het groen helemaal zelf beheren en ook het maaibeleid zelf bepalen. Extra mooi dat er veel nestkasten hangen voor spechten, mezen en vleermuizen. De lancering was een feestje inclusief wat gooi en smijtwerk met zaadbommen. De gelegenheid werd ook benut als finale van de BioBlitz.
Download hier het persbericht


5 juni 2024; Egelroute estafette 2024 aangekomen in Zusterpark Voordorp

De leefomgeving voor de egel moet echt beter. “We zijn pas klaar als egels door de hele stad ongehinderd, veilig en prettig van plek naar plek kunnen komen” aldus Judit de Vaal, parkmaker en oprichter van de buurtboswachterij (Tolsteeg). Mooie bijkomstigheid, als dit lukt is de stad het ook fijner door de stad lopen voor mensen. Vandaag namen de parkmakers in Zusterpark Voordorp het egelroute-stokje over. Al in mei 2023 werd wethouder Suzanne Schilderman benoemt tot beschermvrouwe van de Voordorpse egel.


30 mei 2024; Lichtwandeling op Utrecht Sciencepark als onderdeel van de BioBLITZmaand.

Hoe ziet Zusterpark Utrecht Sciencepark er ‘s nachts uit? En hoe gezond is al het licht voor onze medestadbewoners (vleermuizen)? Onder begeleiding van Marlot liep een groep parkmakers een vleermuizenroute over het sciencepark en spotten ze verschillende soorten en bestudeerden ze verschillende lantaarnpalen en verlichting. Van redelijk oke tot zeer heftig en overbodig licht. Zo hadden we als parkmakers nog niet eerder naar onze zusterparken gekeken. Soms zie je het licht.


25 mei 2024; Voorzitter Zusterpark het Groene Spoor Amersfoort draagt het stokje na 12 jaar over

Parkmaker Gijs Valkenhoef was maar liefst 12 jaar voorzitter van het Groene Spoor in Amersfoort. 25 mei werd hij 75. Een mooi moment om het voorzitterschap over te dragen aan Fokke de Jong. Lees in dit artikel alles over Gijs en zijn avonturen als Parkmaker.


21 april 2024; Feestelijke opening van de Oosterspoorbaan als tiende Zusterpark
Wat als alle groene feestjes samenkomen? 21 april vierden we dat Park Oosterspoorbaan in Utrecht het tiende zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is geworden, in het jaar dat de oorspronkelijke Oosterspoorlijn 150 jaar bestaat, de Zusterparkenbeweging 5 jaar bestaat en we overduidelijk aankoersen om met steden en landschap samen een groot park te worden! We hebben langs de Oosterspoorbaan voor elk Zusterpark en het Nationaal Park een boom geplant om dit te vieren. En we strooiden bloemenzaadjes want morgen is het ook nog Nationale Zaaidag! Hulde voor de organisatie van onze Oosterspoorbaan Zusterparkmakers!

Klik hier om het filmpje van de lancering te zien die is gemaakt door Tanja Veenstra en is uitgezonden op U in de wijk Oost.


19 april 2024; Een update van groengroep Zusterpark Voordorp

Sinds de start op 21 juni 2021 is Zusterpark Voordorp flink gegroeid. Een aantal nieuwe bevlogen bewoners sloten zich aan bij de groengroep. En met bewoners van Voordorp en Veemarkt en gemeente hebben ze samen de wijk zichtbaar groener kunnen maken. In maart werd weer een deel van de Aartsbisschop Romerostraat (tussen Sartreweg en Augusto Sandinostraat) minder stenig  en samen met bewoners en gemeente ingeplant met vaste planten en struiken. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle groene acties van Voordorp.3 april 2024; Vereniging Parkmakers Utrecht is een feit!


De Vereniging Parkmakers Utrecht is sinds 3 maart een feit! De vergroeners van Zusterparken in Utrecht blijven een grassroots netwerk, maar door een Vereniging te worden zijn sommige zaken zoals ‘funding’ van collectieve acties beter te regelen. En we hebben kanjers van bestuursleden! Taco Jansonius (voorzitter), Ron Buiting (secretaris), Liesbeth van Holten (penningmeester).
Handen uit de mouwen
Omdat we doeners zijn en geen vergadertijgers gebruikten we de eerste ledenvergadering gelijk als moment om enkele collectieve acties uit het jaarprogramma uit te werken.
– Expo’s en PR om anderen te inspireren en onze kennis te delen
– De Bioblitz van een maand in alle Zusterparken onder leiding van Zusterpark Universiteit Utrecht.
– De invulling van onze legendarische jaarlijkse Parkmakersparade
– De voorbereiding van de lancering van 2 nieuwe Zusterparken

10 maart 2024; Aanpak zinloze verharding in Utrecht en Amersfoort

Zinloze verharding is overal

Je ziet het overal. Verharding in de openbare ruimte die geen functie heeft, niet gebruikt wordt en dus eigenlijk zinloos is. Denk hierbij aan extreem brede trottoirs, compleet verharde pleintjes of hoeken op trottoirs die zijn ‘dichtgestraat’. Gemiddeld tussen de 5 en 10% van alle verharding op het trottoir is zinloos. Parkmakers van de Zusterparken constateren dit niet alleen, maar doen er ook wat aan. Hieronder voorbeelden van simultane acties op 10 maart van Zusterpark Het Groene Spoor in Amersfoort, (vergroten van alle boomspiegelvakken Piet Mondriaanlaan), Zusterpark Rotsoord (onderhoud van hun mobiele bakken op de versteende plekken) Zusterpark Voordorp (vervanging van zinloze verharding met het zoveelste groenvak – we zijn inmiddels de tel kwijt hoeveel meters ze al gemaakt hebben).


7 februari 2024; De ontdekking van het Romeinse Rijnpad weer een stap verder.

Parkmakers van verschillende Zusterparken tekenden het Romeinse Rijnpad kaart. De oude rivierlopen van de Rijn en Middeleeuwse Kerkepaden vormen de basis voor dit groene wandelnetwerk: Een klompenpad dat verdwenen paden, bestaande paden en stukjes ‘wenspaden’ verbindt. Het vormt een groene loper voor mens en dier tussen de stad (Lunetten Utrecht) naar het Kromme Rijn gebied, de Hollandse Waterlinies en Romeinse Limes gebied bij Bunnik en Houten. Klik hier voor een kort filmpje over dit project.


27 januari 2024; Energieke, feestelijke en creatieve aftrap 2024

Op de Nieuwjaarsborrel van de Zusterparken 27 januari 2024 bewezen de aanwezige parkmakers wederom dat vergroening van onze leefomgeving niet zonder de energie & creativiteit van bewoners kan. De Parkmakers waren te gast bij werkplaats Tafelboom op Rotsoord. Toepasselijk, want hier komt het hout van al onze Zusterpark-borden vandaan. Tafelboom-eigenaren Ruth en Egbert zorgden voor hapjes, warmte en lekkere drankjes op de sfeervolle houtwerkplaats. Martine Sluijs nam de aftrap: ze memoreerde hoe vijf jaar geleden het eerste Zusterpark werd opgericht op Rotsoord en belichtte de hoogtepunten van het jaarprogramma 2024, zoals de Zaaidag en Parkmakersparade. 
Daarna beklommen verschillende Parkmakers de zeepkist om hun plannen te delen. Ron Buiting vertelde over de stappen richting Rotsoord als Zaailingen gewenst zone, waar Hans van Lunteren bij helpt. Dorinne Raaimakers van de Universiteit Utrecht riep iedereen op mee te doen aan de BioBlitz in mei, om biodiversiteit vast te leggen in de Zusterparken. Cecile Custers en Judit de Vaal vertelden over hun plannen om meer egelroutes door Utrecht zichtbaar te maken. Robbert van Vliet kondigde met trots aan dat de buurt samen met de gemeente Utrecht het speelplein direct tegenover het Noordse Park gaat opknappen en vergroenen.

De initiatiefnemers achter de Oosterspoorbaan kondigden aan dat zij zich dit jaar als 10e Zusterpark zullen aansluiten bij de beweging. Taco Jansonius besloot het officiële gedeelte door de oprichting van de vereniging aan te kondigen later dit voorjaar. Door deze rechtsvorm te kiezen, kunnen we subsidiegelden ontvangen. Dit helpt de Parkmakers om uren te stoppen in gezamenlijke activiteiten organiseren, die de beweging sterker maken.
Dit jaar geven we onze samenwerking met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nieuwe impulsen. Marit bekrachtigde dit namens de Parkmakers met directeur-bestuurder van NPUH Gijs de Kruif. 


27 januari 2024; Parkmakers ontdekken het Romeinse Rijnpad

Een spectaculaire ontdekking van het Romeinse Rijnpad door Parkmakers vlak achter Zusterpark Lunetten. Een historische groen/blauwe loper tussen stad en ommeland.

Het lijkt zo’n gek driehoekje land net achter het station Lunetten! Maar dit is dus een stuk Rijn en gebied waar de Romeinen zaten! En vanaf hier kan je in theorie helemaal doorlopen tot aan de Forten van de Hollandse Waterlinies zoals Fort Vechten, Fort Fectio bij Vechten (beiden Unesco Wereld Erfgoed) en naar de landgoederen Amelisweerd, Rhijnauwen en het de Kromme Rijn Landschap.

Het goede nieuws: dit vraagt niet om complexe lange termijn gebiedsontwikkeling-processen en kan redelijk snel worden gefixt, maar er is wel wat werk te doen komende maand. Te beginnen met een goede kaart en ontwerpen voor stukken van het pad van landschapsadviseur Paul van Kan en wat stevige gesprekken her en der om dit historische pad (ook fijn voor de egel- lees natuur) op korte termijn in ere te herstellen! Een nieuwe datum om hieraan verder te werken is inmiddels gepland.

HOME


Jaarprogramma 2024

Hier is hij dan. Het gloednieuwe parkmakersprogramma 2024. Met de thema’s voor komend jaar, de ambities per Zusterpark, onze gezamenlijke initiatieven en een aantal landelijke mijlpalen waar we aandacht aan besteden.

Download bovenstaande kalender

Download het programma

HOME


Inspiratiekaarten

Met hulp van Provincie Utrecht heeft LAND atelier uit Utrecht enkele inspiratie kaarten gemaakt. De kaarten laten zien wat de relatie is tussen de groene verbindingen tussen initiatiefgroepen, landschappen in de stad Utrecht en de verbinding met het grotere landschap ten oosten van de stad. De kaarten zijn niet alleen gemaakt vanuit landschappelijke logica (water en groenstructuren, infra, cultuurhistorische routes etc). Park makers werken juist ook vanuit een menselijke logica. Het netwerk tussen initiatiefgroepen, favoriete groene wandelroutes, favoriete groene rust en recreatieplekken etc. De meerwaarde van deze kaarten is dus dat er ook een belevingskaart bij zit. Een kaart vanuit mensperspectief.

HOME


Wat zijn Zusterparken?

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en vele buurt en stadvergroeners in steden delen dezelfde uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat onze groene omgeving sterk blijft en meegroeit met andere ontwikkelingen? Hoe kunnen we samen optrekken, de creativiteit uit de stad benutten en samenbundelen met de kracht van het robuuste Nationaal Park? Hoe kunnen onszelf beschouwen als een geheel waarbij we steeds dichter naar elkaar toegroeien?

In 2019 ontstond een inspirerend partnership tussen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en groene initiatiefgroepen in stedelijke gebieden. Onder de naam Zusterparken gingen de initiatiefnemers aan de slag met meer groen in hun eigen omgeving en groene verbindingen vanuit hun Zusterpark naar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en omgekeerd groei vanuit het NP naar stedelijke gebieden.

Inspiratiebron voor deze insteek van ‘London National Park City’: wat als we onze hele leefomgeving beschouwen als een groot Nationaal Park? Wanneer we groen, erfgoed en landschap als uitgangspunt nemen voor groei? En onze woonopgave, mobiliteit en bedrijvigheid hier een plek in geven? In plaats van andersom.

Regio Utrecht is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Mensen in de omliggende steden en in het Nationaal Park ervaren dat het landschap en de natuur onder druk komen te staan. Daarom werken we samen met de Zusterparken aan groei van draagvlak voor en groei van groen in het stedelijk gebied. We laten letterlijk een aantrekkelijke en groene omgeving groeien: in tuinen, buurten, straten, parken, langs wandelroutes en aan de waterkant. Door kleine dingen te doen, kunnen we samen groene lopers creëren vanuit de stad naar het Nationaal Park en omgekeerd. Zo dragen we ook bij aan een beter klimaat en meer biodiversiteit.

Waar/wie zijn de Zusterparken?

Er zijn op dit moment 12 Zusterparken.
1. Zusterpark Rotsoord Utrecht
2. Zusterpark Hof van Cartesius, Werkspoorkwartier Utrecht
3. Zusterpark Voordorp / Veemarkt Utrecht
4. Zusterpark Groene Spoor Amersfoort
5. Zusterpark Noordseparkbuurt Utrecht
6. Zusterpark Lunetten Utrecht
7. Zusterpark Universiteit Utrecht
8. Zusterpark Riddertuin Utrecht
9. Zusterpark Maximapark Utrecht
10. Zusterpark Oosterspoorbaan Utrecht
11. Zusterpark LieflandPark Utrecht
12. Zusterpark De Turfweide Veenendaal

Klik hier voor de pdf met het verhaal over Zusterparken

Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Als zusterpark ben je verbonden met Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Je bent daarmee symbolisch ook een klein stukje Nationaal Park in de stad geworden. Het Park biedt je de ruimte om te ontspannen in de prachtige natuur. De natuur staat echter ook onder druk. De verbintenis tussen de Zusterparken en Nationaal Park is dan ook wederkerig. Het is belangrijk dat ook in het stedelijk gebied, dichtbij huis, er meer groen ontstaat en dat mensen uit het stedelijk gebied opkomen voor behoud van dit gebied.

Ook Zusterpark worden?

Ben je nieuwgierig geworden naar de Zusterparken en wil je meer weten of meedoen? Laat van je horen of kijk dan ook eens op de website van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

HOME


Jaarplan 2024

Download bovenstaande kalender

Download het programma

HOME

Jaarplan 2023

Download hier de PDF van het programma.
Download hier de activiteiten-inventarisatie

Jaarplan 2022

Parkmakers hebben samen weer een kersvers jaarprogramma 2022 samengesteld. Download hier de PDF van het programma. Nog niet alle data van de diverse events zijn definitief vastgesteld. Op deze webpagina vind je de laatste updates van dit programma.

Jaarplan 2021

Download hier de PDF


Parkmakersinitiatieven

Hoogtepunten 2023

ZUSTERPARKEN GEVEILD

Na de sublieme afscheidsrede van Paul Roncken in de balzaal van het bijzondere Paushuize te Utrecht, werden een aantal ruimtelijk kwaliteitsmakers in de regio Utrecht ‘geveild”. Gasten werden via een swype systeem gematcht met vernieuwers uit de regio. Met de bedoeling deze kwaliteitsmakers podium en support te bieden voor hun activiteiten. Want, zo sprak Paul Roncken, ze zijn nog lang niet klaar…. Zo bleek het Zusterparken-netwerk initiatief onder andere een goede match te hebben met provinciale beleidsmakers van de Hollandse Waterlinies. Hopelijk levert dit weer nieuwe impulsen op voor 2024.


November 2023

AFTERPARTY BLOEMBOLLENFEESTWEEK DOOR ZUSTERPARK GROENE SPOOR IN AMERSFOORT

Zusterpark Groene Spoor Amersfoort vierde tijdens het weekend van 25 en 26 november de bloembollenfeest-afterparty. Ze verkochten aan alle bewoners langs het Groene Spoor zakjes bloembollen voor in de geveltuintjes en boomspiegels. Zelf groeven ze hun inmiddels bekende smiley en plantten ze meerkleurige en lang bloeiende bollen. Dat levert aankomend voorjaar ongetwijfeld een grote glimlach op.

BLOEMBOLLENFEESTWEEK . LUDIEKE ACTIE VAN PARKMAKERS OM PLEKKEN IN DE STAD DIE WEL WAT LIEFDE EN GROEN KUNNEN GEBRUIKEN, OP TE VROLIJKEN.

Parkmakers brengen een beetje kleur aan met het planten van bloembollen. Veelal op plekken in de stad die wel wat aandacht en liefde verdienen. Op deze manier kunnen bijen in het voorjaar ook op deze plekken voedsel vinden en worden wandelaars vrolijker.

Maar het is ook een boodschap. Mag deze plek iets groener, kleurrijker en wandelbaarder? Hopelijk leidt het dus ook tot extra aandacht voor die plekken in de stad. Zie je dus komend voorjaar op een onverwachtse plek ineens krokussen, narcissen, tulpen, of andere bloeiende bloembollen? Dan kan dat kloppen.

Met dank aan de parkmakers van Zusterparken Rotsoord, Hof van Cartesius, Lunetten en de studenten van Zusterpark Universiteit Utrecht.


September 2023

VEEL KRUISBESTUIVING TIJDENS DE DERDE PARKMAKERSPARADE 1 SEPTEMBER OVER GROENE LOPERS

Parkmakers van Zusterparken in Utrecht en Amersfoort lieten gisteren al lopend en fietsend zien hoe je groene lopers maakt in stedelijke gebieden (van Zusterpark naar Zusterpark) en vanuit de stad helemaal tot aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Niet van achter de tekentafel, maar door op locatie heel goed te kijken wat de situatie is, waar je aanknopingspunten ziet voor middellange termijn oplossingen en wat op korte termijn al verbeterd kan worden. Door gewoon aan de slag te gaan. En ze lieten ook zien hoe je hier een feestje van maakt. Food for thought én topdag voor 33 mensen deelnemers die met ons meegingen!

Met de cross-overs die ontstonden tussen provincie- en gemeentemedewerkers, deskundigen met bakken ervaring en netwerken (ecologen, experts op het terrein van erfgoed, water, lopen, landschap-adviseurs, stedenbouwers, docenten en medewerkers van Hogeschool Utrecht) en met de expertise van de parkmakers maak je dan ineens grote sprongen in het vinden van oplossingen. De parade werd dit keer deels gefinancierd door het Nationaal Park en bijdrage van Provincie Utrecht programma gezonde leefomgeving aanvullend met een bijdrage van de vrijwillige parkmakers zelf. 

Impressie van de dag? Bekijk dit korte filmpje.

Download de verslagen: klik hier voor alle bevindingen ideeën en uitkomsten van de parkmakersparade per locatie.

Download de speurtocht grenzeloze groene lopers tussen stad en ommeland

Download het informatieboekje en speurtocht groene lopers tussen Zusterparken Rotsoord, Riddertuin en Lunetten.


ZUSTERPARKEN GENOMINEERD VOOR DE LOOPAWARD

De missie van Zusterparken is het verbinden van groene lopers binnen en buiten de stad. Door de groene verbindingen ontstaan er ook nieuwe en prettigere looproutes. Bijna elk Zusterpark heeft wel bij gedragen aan een wandelroute, looprondje of wandelpad als onderdeel van een langere loopverbinding. Daarom zijn de Zusterparken in augustus genomineerd voor het LOOPAWARD van het platform Ruimte voor lopen; We zijn zeer vereerd! klik hier voor meer info.


Augustus 2023

MAXIMAPARK NEGENDE ZUSTERPARK
Op 13 augustus vierde het Maximapark zijn 10e verjaardag. Een uitstekend moment om de belofte van bijna een jaar geleden, de benoeming als Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, in te lossen. Ruimtelijk gezien is het Maximapark verbonden met Het Groene Hart als nabijgelegen landschap. Maar de vrijwilligers van het park zien ook een belangrijke link met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Net als het NP zijn ze een groene long in de regio. De vrijwilligers van het Maximapark voelen zich bovendien verbonden met de parkmakers van Zusterparken in Utrecht. Ze sluiten zich graag aan bij de visie dat stad en landschap moet worden benaderd als één geheel, bij de ambitie om groen te verbinden en de gedachte dat we samen één groot park kunnen zijn. Deze samenwerking is nodig voor onze gezondheid, de biodiversiteit en het klimaat.


mei 2023

ZUSTERPARKEN OP POLITIEKE PODIA
Het Zusterparken-netwerk werd op 10 en 30 mei uitgenodigd op politieke podia om onze visie te geven op ‘groene samenwerking’ en de Utrechtse bomenstrategie. Klik hier om de presentatie te downloaden van het verhaal van Zusterparken.


April 2023

ZUSTERPARKEN IN ACTIE OP NATIONALE ZAAIDAG 22 APRIL 2023

Op 22 april tijdens Nationale Zaaidag kwamen Zusterparken dwars door Utrecht in actie. Groen in de stad kreeg daarmee een indrukwekkende boost. En er werd veel meer gezaaid dan bloemenzaden voor de bijen. In zusterpark Lunetten gingen mensen aan de slag met het verzorgen van tuinen van mensen die dat zelf niet meer kunnen. Sociaal en gezellig en op deze manier voorkom je dat mensen hun tuin omvormen tot onderhoudsvrije stenen tuinen. In Rotsoord werden zaailingen verzorgd en gekoesterd en verdere plannen gezaaid voor een heuse zaailingen zone als groene loper. Zusterpark Hof van Cartesius ging aan de slag met het vergroenen van een AZC terrein samen met Oekraïners en op het Hof zelf was een plantenruilmarkt en werden workshops georganiseerd onder de noemer “Buiten de Perken”. In de Vlinderhof (Maximapark) gingen veel vrijwilligers aan de slag met het onderhoud. Want zaaien is een ding, maar onderhouden van groen minsterns zo belangrijk. Samen kunnen we een groot park zijn!
Klik hier voor de impressie van de dag.

RIDDERTUIN NU OFFICIEEL 8E ZUSTERPARK. 2 April was een prachtige dag voor een nieuw Zusterpark. De Riddertuin vierde op deze lentedag niet alleen hun 10 jarig jubileum, maar ze werden ook officieel een zuster van andere groene Zusterparken in de stad en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De tuin in Hoograven is een belangrijke schakel met andere groene plekken, gelegen tussen Zusterpark Rotsoord en Zusterpark Lunetten en daardoor onderdeel van de groene loper in de stad Utrecht helemaal naar het #nationaalparkutrechtseheuvelrug. En een groene plek met met een groep hele geweldige en gezellige tuiniers! Gefeliciteerd! Het was een mooi feest! 

Maart 2023


Zusterpark Het Groene Spoor in Amersfoort vergrootte begin maart 2023 in storm en regen 16 boomspiegels achter het station van 0,90 naar 2,5 m2 en zaaiden planten in. Laat het voorjaar maar komen!


ZUSTERPARK ROTSOORD MAAKT RUIMTE VOOR ZAAILINGEN

Kan Rotsoord een plek worden waar spontaan opkomende bomen en struiken mogen blijven staan? Oftewel een Zaailingen gewenst Zone? Over deze droom van Zusterpark Rotsoord brainstormde Marit Overbeek in december 2022 en januari 2023 met ecologen, beheerders, ondernemers, Utrecht Natuurlijk en kunstenaar Hans van Lunteren bij restaurant LE:EN. Ruimte maken & houden voor toevallig groen past volgens de aanwezigen goed bij het industriële, rauwe karakter van Rotsoord & betekent verdere, organische vergroening. In maart zijn de parkmakers Ron Buiting, Marit Overbeek en Hans van Lunteren daadwerkelijk gestart met de eerste zaailingenzones.

HOME


Hoogtepunten 2022


November 2022


ZUSTERPARK, BUURTVERGROENERS EN BEWONERS UIT VOORDORP/VEEMARKT MAKEN INDRUKWEKKEND VEEL GROENE METERS!
In week 50 van 2022 startten de vierkoppige initiatiefgroep Frans, Tineke, Rick en Leo, samen met gemeente Utrecht, een denktank uit de buurt en bewoners met het Andrej Sacharowstraat project. Het gaat om 380m2 tegeloppervlak naar groen en 185m2 van tegel naar halfopenverharding ingezaaid met wilde bloemen mengsel. De groene route wordt deels in zelfbeheer onderhouden en een deel door de gemeente.

Het motto van Parkmaker Frans van den Berg, Zusterpark Voordorp – Veemarkt is: “weg met alle zinloze stenen”. En dat is precies wat er gebeurt. Sinds 2020 maakte bewoners een start met het vergroenen van het stenige binnenterrein van de Tuinhof. Dit is nu verder uitgebreid. Ook zijn er 4 extra groenvakken gerealiseerd in de straat eromheen. Vervolgens is er een stoeptuin aangelegd van 19m. Deze maakt de groene verbinding compleet van de Augusto Sandinostraat. Inmiddels ontstaat er een lange doorlopende groene route. Inmiddels is er ook een drieparken wandeling, gelanceerd op 12 juni 2022, van 6 km die start bij Tuinenpark de Pioniers, Kögllaan 30 Utrecht.

En dat is nog niet alles. In de Kartinistraat is samen met bewoners van de 200m berm de toplaag eraf gehaald en wilde bloemen mengsel ingezaaid met planten, samen met bewoners. Bij de “Blok Y flat” (Veemarkt) is een oude haag verwijdert, zijn groenvakken groter gemaakt en ingeplant met bij-vriendelijke beplanting, samen met bewoners.

23 september 2022
PARKMAKERSPARADE #2
Klik hier voor een impressie van de dag.

Wat gebeurt er als je met ruim dertig parkmakers, experts, onderzoekers, beleidsmakers, docenten en raadsleden door parken in de stad gaat lopen, en fietsen, observeren, leren en discussiëren? Dan krijg je mega veel energie, inspiratie, ideeën, samenwerking, en deel je lessen en lief en leed. We doorkruisten heel Utrecht. Het Zusterpark in Utrecht Science Park, het Zusterpark in de Noordse Parkbuurt, het Maximapark, en het Zusterpark Werkspoorkwartier / Hof van Cartesius. We spraken over alle invalshoeken en waarden van groen (sociaal, natuur, leefkwaliteit, klimaat, groene routes, recreatie), over de relatie tussen stedelijk groen en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de vraag hoe we groen verbinden tussen grote parken en kleinere groene plekken in de stad; hoe groeien we samen door? Welke uitdagingen komen we tegen en hoe lossen we die op? Onderweg nog even wat gewenste zaailingen gelabeld, Én… groot nieuws, Maximapark werd gisteren benoemd tot het achtste Zusterpark! Daarnaast werd er een nieuw initiatief gelanceerd om zo veel mogelijk egels in de stad Utrecht te plotten op de kaart via www.bit.do/meldeenegel Met grote dank en hulp van alle parkmakers om dit mogelijk te maken! Klik hier voor de missie, doelen en de Gezonde, Gelukkige Groene Waarden volgens Parkmakers.

LANCERING ZUSTERPARK UNIVERSITEIT UTRECHT VAN GROTE BETEKENIS

Met het zevende zusterpark bij de Universiteit Utrecht is de groene verbinding tussen de stad Utrecht (zuidoostkant) en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug weer een grote stap verder gekomen. Zowel een waardevolle verbinding voor biodiversiteit en de gezondheid en het geluk van mensen als voor bundeling van kennis en samenwerking tussen het Nationaal Park, buurtvergroeners, kennisinstellingen en in dit geval ook samenwerking met de nieuwe generatie studenten. Jonge mensen die je niet meer hoeft uit te leggen waarom groen belangrijk is voor een gezonde leefomgeving en de toekomst. Oftewel, de perfecte ambassadeurs. Een bijzondere mijlpaal voor de universiteit, faculteit biodiversiteit, de stad Utrecht en het Nationaal Park.

31 maart 2022
RIDDERTUIN IN HOOGGRAVEN SLUIT ZICH AAN BIJ DE PARKMAKERS
De Riddertuin neemt het initiatief om groen door te laten groeien. Ze zoeken daarom de groene verbindingen met andere groendoeners. Zo wordt er in de buurt ook gewerkt aan geveltuintjes. Een logische verbinding. En zoals parkmakers dat gewend zijn, doen ook zij dat op een feestelijke manier. Op 24 april om precies te zijn. Ook een moment om de volgende stappen te zetten naar het worden van een 7e Zusterpark. Ze vormen een geweldige groene schakel tussen Zusterpark Rotsoord en Zusterpark Lunetten. Klik hier als je meer wilt weten over De Riddertuin.

13 maart 2022
LANCERING ZUSTERPARK LUNETTEN EEN FEESTJE

Zondag 13 maart plaatsten buurtvergroeners in Lunetten een bord in Park de Koppel, waarmee ze de wijk uitroepen tot het zesde Zusterpark van de stad Utrecht. Deze bewoners zien kansen om natuur en groen door de hele wijk te versterken en te vervlechten. Ook willen ze samen met de gemeente werken aan groene lopers naar de (binnen)stad én groene verbindingen naar de natuur buiten de stad tot aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. “Met kleine stukjes snippergroen redden we het niet. We moeten sterke stukken natuur in de stad koesteren en nieuwe stukjes groen en routes met elkaar in verbinding brengen’. Als Utrecht groeit, moet groen meegroeien is de stelling van een groep betrokken bewoners uit Lunetten. Met het uitroepen van Lunetten tot Zusterpark sluiten zij zich aan bij een groeiende beweging van buurtvergroeners binnen en buiten Utrecht. Lees meer over dit Zusterpark in Nieuwe Utrechtse Krant (De NUK). Of kijk op de site van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Klik hier voor een video impressie van Park de Koppel.
PROVINCIE UTRECHT SUBSIDIEERT GROENE BURGERINITIATIEVEN

Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023
De provincie Utrecht lanceert een subsidie waarmee onder meer in groepen verenigde inwoners zelf aan de slag kunnen met projecten voor een groenere en gezondere woonomgeving. De regeling is ook bestemd voor gemeenten, scholen, bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Het geld is voor vergroening van de straat, een groenblauw schoolplein, klimaatbestendige kantoorgebouwen of maatregelen voor verhoging van de biodiversiteit in een buurt. In totaal is er 1,78 miljoen euro beschikbaar voor de maatregelen. Klik hier om direct naar de regeling te gaan.

HOME


Hoogtepunten 2021

18 december 2021
DE NOORDSE PARK BUURT HET VOLGENDE ZUSTERPARK IN UTRECHT

Op 18 december 2021 riepen bewoners van de Noordse Parkbuurt in Pijlsweerd het groen dat zij zelf beheren uit tot Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Voor de verschillende initiatiefnemers die zich inzetten voor het Noordse Park, is de oprichting van het Zusterpark een kroon op hun werk. Zo ruimt een aantal bewoners regelmatig zwerfvuil op, verbeteren ze onveilige plekken en organiseren ze samen met andere partijen allerlei activiteiten waardoor de buurt elkaar kan ontmoeten in het groen. Naast de moestuin, natuurspeeltuin, hondenuitlaatplek en sportveld, beheren de buurtvergroeners het ZaailingenPocketPark. In dit stukje van het park kijken ze welk groen er uit zichzelf opkomt en wil groeien, pas daarna bepalen ze of ze willen bijsturen en welke nieuwe natuur ze ruimte willen geven. Viering Zusterpark: Robbert van Vliet, buurtbewoner: “Met een sfeervolle wandelroute met kaarslichtjes, vuurkorven, verhalenverteller en warme chocolademelk vieren we de lancering van ons Zusterpark. Helaas kunnen we door de Coronamaatregelen de lancering niet groots aanpakken. We zien de plaatsing van het Zusterparkbord op 18 december in het Noordse Park als een stimulans om nieuwe groene en sociale initiatieven te gaan organiseren voor 2022.”

FLINK POTJE PARKMAKERS POWER IN HET NAJAAR VAN 2021!
Hoewel Parkmakers elkaar helaas 15 november niet live konden ontmoeten doen zij toch aan flink wat Potjes Parkmakers Power. Het Maxima Park ontving 11 november als 2e park in Nederland dGreen Flag Award met een pluim aan alle vrijwilligers, vanwege hun gastvrijheid, onderhoud en vernieuwende samenwerkingsvorm (Parkberaad). De parkmakers in Voordorp Utrecht schitterden met een artikel in het blad Mens en Wijk, parkmaker en kunstenaar Hans van Lunteren uit Pijlsweerd droeg bij aan een prachtige tentoonstelling in het Centraal Museum Utrecht over toevallig groen ‘Zaailingen van de stad’ (zie ook dit 2e artikel in DUIC) en maar liefst drie nieuwe locaties in Utrecht en Zeist maken zich op om eind 2021 / begin 2022 Zusterpark te worden.

9 oktober 2021
BURGERTOP IN LUNETTEN OVER DE TOEKOMST VAN HUN GROEN

Op 9 oktober 2021 organiseerde de werkgroep Groen Ontwikkelplan, samen met de werkgroep ‘Inclusie’ een burgertop. Uniek, omdat ze op deze manier ook hele andere mensen dan de ‘usual suspects’ betrekken bij het plan dat gaat over toekomstig gebruik, beheer en onderhoud van het park. Ook de verbinding tussen mensen en ander groen in Utrecht en parken nabij de stad werd nadrukkelijk genoemd als vervolgstap. Logisch want Lunetten is een belangrijke groenschakel tussen de stad met landgoederen, het Kromme Rijn gebied en het groen tot aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het idee om aansluiten bij de zusterparkenbeweging is dan ook opgenomen in het plan. Klik hier voor meer informatie.


9 juli 2021
GROENE SPOOR EERSTE ZUSTERPARK IN AMERSFOORT

Op 9 juli 2021 werd Het Groene Spoor officieel het eerste Zusterpark in Amersfoort. Gijs van Valkenhoef, voorzitter van het Groene Spoor, onthulde samen met wethouder Astrid Janssen en directeur bestuurder Gijs de Kruif van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug het mooie houten zusterparkbord bij het station Amersfoort. Gemaakt van een boom uit Utrecht, zodat er ook een verbinding is met de Utrechtse parkmakers. De initiatiefgroep het Groene Spoor werkt aan een zeer indrukwekkende groene zone helemaal van De Eem naar Birkhoven en verbindt daarmee het groen in de stad met het Nationaal Park. En ze doen dat vanuit een mooi samenspel met de gemeente Amersfoort, NS en vooral met heel veel omwonenden. Hulde Gijs va Valkenhoef, Guido van Beek, Chris van Rossum en alle andere Amersfoortse buurtvergroeners!


Zusterparkbord en bankje in De Voortuin

21 juni 2021
VOORDORP DERDE ZUSTERPARK IN UTRECHT
Voordorp ligt aan de noordoostrand van de stad en grenst aan de volkstuinparken Ons Buiten, De Pioniers en De Driehoek. Zelf heeft Voordorp een klein groen hart met een parkje en buurtmoestuin De Voortuin.De openbare ruimte in de wijk biedt veel kansen om te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten. De initiatiefgroep wil met zoveel mogelijk enthousiaste bewoners groene initiatieven versterken en van Voordorp één groot park maken. Daarnaast willen ze werken aan betere groene verbindingen van wijk naar wijk en van Voordorp naar buiten de stad. Voor zichzelf én de natuur. Ze nodigen iedereen uit om mee te doen. Lees hier een interview van Marit Overbeek in De NUK met Frans van den Berg. Meer informatie? Neem dan contact op met Frans via zijn mailadres kijkeven@tiscali.nl


2 juli 2021
PARKMAKERSPARADE.

Op 2 juli wandelden parkmakers samen met parkmakers fans uit heel Nederland van de Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarden (Delta Metropool) door Utrecht. Ze vertelden elkaar verhalen en filosofeerden over de vraag hoe we samen een groot park kunnen zijn. Hoe verbinden we mensen, groen en landschappen in en om de stad, hoe kunnen we groeien en nieuwe netwerken en samenwerking organiseren. We liepen onder andere van Lunetten via Maarschalkerweerd en de Oosterspoorbaan naar Vaartsche Rijn en we bezochten het Werkspoorkwartier, Rotsoord en Voordorp. Éen ding is duidelijk: door samen te wandelen, zie, hoor en beleef je meer dan achter je werktafel en kom je per definitie tot nieuwe inzichten. Lees het verslag met conclusies en inzichten van de deelnemers of bekijk de film van deze dag


8 juni 2021

MEER RUIMTE VOOR NATUURLIJK GROEN IN PIJLSWEERD
In De Noordse Parkbuurt (Pijlsweerd) hebben bewoners een verwilderde plantenborder omgetoverd tot een ZaailingenPocketParkje. Een idee van beeldend kunstenaar en hovenier Hans van Lunteren. Het gaat om de border in het Noordse Park aan de Kokkenhoflaan. Parkmaker Robbert van Vliet is al jaren actief in deze buurt waar alles bij elkaar komt. Kunst, sport en speelplekken, ontmoeting- en rustplekken en natuur. Wil je meer weten? bezoek dan eens de website van het Noordse Park.


27 mei 2021

NIEUWE GROENE LOOPVERBINDING VANAF STATION ZUILEN NAAR HET WERKSPOORPAD. Ondernemers van het Werkspoorkwartier hebben een extra stukje looppad gecreëerd tussen het Werkspoorpad en het station. Dit werd met een aantal eenvoudige ingrepen mogelijk. Bijvoorbeeld door een hek te verwijderen. De groene route is in zelfbeheer genomen door de ondernemers. Bekijk hier een filmpje van het Werkspoorpad.


1 mei 2021

DENK MEE OVER HET GROEN ONTWIKKELPLAN LUNETTEN (GOL)
Tot 26 juni kunnen bewoners van Lunetten en andere gebruikers van het vele groen in Lunetten meedoen aan de interactieve wandel-enquête . De plekken zijn gemarkeerd met QR-codes.

Achtergrond: De werkgroep ‘Groen Ontwikkelplan Lunetten’ heeft het afgelopen jaar geïnventariseerd welke (bijzondere) natuur en cultuurhistorie Lunetten heeft en welke kansen er op verschillende plekken in het groen liggen. Nu is de werkgroep zover dat ze wijkbewoners vragen wat zij belangrijk vinden en welke kansen zij zien. De wandelenquête is interactief en beschikbaar van 21 maart tot 1 juni. Klik hier voor meer info over het Groen Ontwikkelplan Lunetten.

Inmiddels heeft de werkgroep ook een concept natuurwaardenkaart ontwikkeld. Ook inspirerend voor andere buurtgroeners en parkmakers.


22 april 2021

BOMENPROCESSIE ZUSTERPARK ROTSOORD
Op Nationale Zaaidag 22 april j.l. verbond Zusterpark Rotsoord stad en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, door groen van Austerlitz naar Rotsoord te fietsen in een Bomenprocessie. De bomen en planten kregen een nieuw thuis in mobiele Heuvelrug-tuinen op Rotsoord. Zo maken ze van Rotsoord een steeds groener Zusterpark. Hoe leuk parkmaken kan zijn, zie je in dit filmpje van onze Bomenprocessie. Mis jij ook groen in je buurt? Word dan ook parkmaker. Samen kunnen we een groot park zijn!

Lees hieronder de berichten van De Nuk en het AD over de bomenprocessie van Rotsoord.
https://denuk.nl/guerilla-groen-op-rotsoord-natuur-uit-de-heuvelrug-verhuist-naar-hartje-hoograven/
https://www.ad.nl/utrecht/guerilla-tuinen-groene-tuinen-zonder-gif-rukken-ook-op-in-utrechtse-wijk-rotsoord~a9a12460/


Meer weten over de Zusterparken aanpak van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug of Zusterpark worden? Bezoek de zusterpark- pagina van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Wil je een Heuvelrugtuin maken of misschien wel een Heuvelrugbalkonnetje of Heuvelrugboomspiegel? Ga dan naar JouwHeuvelrug.nl. Hier vind je praktische tips, een planten en bomenlijst en informatie over kwekerijen in de regio Utrecht die een speciaal Heuvelrug assortiment hebben.


20 april 2021

KWEKERIJ MET EETBARE PLANTEN OP ZUSTERPARK HOF VAN CARTESIUS. Hof van Cartesius biedt sinds kort plaats voor Stekkers, een biologische kwekerij met eetbare en andere nuttige planten, struiken en bomen. (Vlampijpstraat 94, Utrecht). Ze zijn op weekdagen open van 9-18u.

10 april 2021

BUURTVERGROENERS VEEMARKT
10 april 2021 plantten bewoners van de wijk Veemarkt Utrecht in samenwerking met gemeente Utrecht 2.500 planten om hun buurt te vergroenen. De bewoners beheren vanaf nu deze nieuwe groene plekken. “Op deze manier hebben we alsnog een gezamenlijke tuin bij ons huis“.
Wil je meer weten hoe ze dit hebben aangepakt? Neem dan contact op met parkmaker Frans van den Berg kijkeven@tiscali.nl

HET RONDJE RINGPARK VAN DE DICHTERSWIJK IS WEER OPEN
Sinds 18 april is het weer mogelijk te kunnen wandelen over het pad langs de Kruisvaartkade. Het voetveer is hersteld en de Hefbrug is toegankelijk gemaakt voor voetgangers. Kijk voor meer info op de website van Ringpark Dichterswijk.