Van buurtvergroeners tot parkmakers en zusterparken

Samen kunnen we één groot park zijn!


Wat als we onze leefomgeving in en om de stad zien als een groot parklandschap? Steeds meer mensen vergroenen hun eigen woonomgeving. Velen gaan verder dan hun eigen privé tuinen en werken ook aan vergroening van publieke ruimtes (“Buurtvergroeners“). Parkmakers gaan nog een stap verder. Hun filosofie luidt: ‘wat als onze leefomgeving beschouwen als een groot park, waar we wonen, werken, leven?’ Parkmakers verbinden daarom ook het groen in stad en werken onderling samen. Sommigen doorbreken daarbij ook de denkbeeldige grens tussen stad en het ommeland. Een gezonde leefomgeving, biodiversiteit en klimaatvraagstukken zijn uitdagingen die vragen om sterke verbindingen tussen stedelijk en landelijke gebieden. Zowel ruimtelijk, economisch als verbinding tussen mensen. Zusterparken is hier een mooi voorbeeld van. Een groeiende alliantie tussen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en initiatiefgroepen uit Utrecht en Amersfoort.


Nieuws

PROVINCIE UTRECHT LANCEERT EEN NIEUWE SUBSIDIEREGELING Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023

De subsidieregeling is per 11 oktober 2021 ingegaan en stimuleert initiatieven in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en is van toepassing voor verschillende schaalniveaus (gemeenten, corporaties, stichtingen, scholen, collectieven etc.) Klik hier om direct naar de regeling te gaan.


BURGERTOP IN LUNETTEN OVER DE TOEKOMST VAN HUN GROEN

Op 9 oktober 2021 organiseerde de werkgroep Groen Ontwikkelplan, samen met de werkgroep ‘Inclusie’ een burgertop. Uniek, omdat ze op deze manier ook hele andere mensen dan de ‘usual suspects’ betrekken bij het plan dat gaat over toekomstig gebruik, beheer en onderhoud van het park. Ook de verbinding tussen mensen en ander groen in Utrecht en parken nabij de stad werd nadrukkelijk genoemd als vervolgstap. Logisch want Lunetten is een belangrijke groenschakel tussen de stad met landgoederen, het Kromme Rijn gebied en het groen tot aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het idee om aansluiten bij de zusterparkenbeweging is dan ook opgenomen in het plan. Klik hier voor meer informatie.


PARKMAKERSPARADE


Op 2 juli wandelden parkmakers samen met parkmakers fans uit heel Nederland van de Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarden (Delta Metropool) door Utrecht. Ze vertelden elkaar verhalen en filosofeerden over de vraag hoe we samen een groot park kunnen zijn. Hoe verbinden we mensen, groen en landschappen in en om de stad, hoe kunnen we groeien en nieuwe netwerken en samenwerking organiseren. We liepen onder andere van Lunetten via Maarschalkerweerd en de Oosterspoorbaan naar Vaartsche Rijn en we bezochten het Werkspoorkwartier, Rotsoord en Voordorp. Éen ding is duidelijk: door samen te wandelen, zie, hoor en beleef je meer dan achter je werktafel en kom je per definitie tot nieuwe inzichten. Lees het verslag met conclusies en inzichten van de deelnemers of bekijk de film van deze dag


Parkmakersinitiatieven

GROENE SPOOR EERSTE ZUSTERPARK IN AMERSFOORT

Op 9 juli 2021 werd Het Groene Spoor officieel het eerste Zusterpark in Amersfoort. Gijs van Valkenhoef, voorzitter van het Groene Spoor, onthulde samen met wethouder Astrid Janssen en directeur bestuurder Gijs de Kruif van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug het mooie houten zusterparkbord bij het station Amersfoort. Gemaakt van een boom uit Utrecht, zodat er ook een verbinding is met de Utrechtse parkmakers. De initiatiefgroep het Groene Spoor werkt aan een zeer indrukwekkende groene zone helemaal van De Eem naar Birkhoven en verbindt daarmee het groen in de stad met het Nationaal Park. En ze doen dat vanuit een mooi samenspel met de gemeente Amersfoort, NS en vooral met heel veel omwonenden. Hulde Gijs va Valkenhoef, Guido van Beek, Chris van Rossum en alle andere Amersfoortse buurtvergroeners!

Zusterparkbord en bankje in De Voortuin

21 juni 2021
VOORDORP VOLGENDE ZUSTERPARK IN UTRECHT.
Voordorp ligt aan de noordoostrand van de stad en grenst aan de volkstuinparken Ons Buiten, De Pioniers en De Driehoek. Zelf heeft Voordorp een klein groen hart met een parkje en buurtmoestuin De Voortuin.De openbare ruimte in de wijk biedt veel kansen om te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten. De initiatiefgroep wil met zoveel mogelijk enthousiaste bewoners groene initiatieven versterken en van Voordorp één groot park maken. Daarnaast willen ze werken aan betere groene verbindingen van wijk naar wijk en van Voordorp naar buiten de stad. Voor zichzelf én de natuur. Ze nodigen iedereen uit om mee te doen. Lees hier een interview van Marit Overbeek in De NUK met Frans van den Berg. Meer informatie? Neem dan contact op met Frans via zijn mailadres kijkeven@tiscali.nl


8 juni 2021

MEER RUIMTE VOOR NATUURLIJK GROEN IN PIJLSWEERD
In Pijlsweerd hebben bewoners een verwilderde plantenborder omgetoverd tot een ZaailingenPocketParkje. Een idee van beeldend kunstenaar en hovenier Hans van Lunteren. Het gaat om de border in het Noordse Park aan de Kokkenhoflaan. Parkmaker Robbert van Vliet is al jaren actief in deze buurt waar alles bij elkaar komt. Kunst, sport en speelplekken, ontmoeting- en rustplekken en natuur. Wil je meer weten? bezoek dan eens de website van het Noordse Park.


27 mei 2021

NIEUWE GROENE LOOPVERBINDING VANAF STATION ZUILEN NAAR HET WERKSPOORPAD. Ondernemers van het Werkspoorkwartier hebben een extra stukje looppad gecreëerd tussen het Werkspoorpad en het station. Dit werd met een aantal eenvoudige ingrepen mogelijk. Bijvoorbeeld door een hek te verwijderen. De groene route is in zelfbeheer genomen door de ondernemers. Bekijk hier een filmpje van het Werkspoorpad.


1 mei 2021

DENK MEE OVER HET GROEN ONTWIKKELPLAN LUNETTEN (GOL)
Tot 26 juni kunnen bewoners van Lunetten en andere gebruikers van het vele groen in Lunetten meedoen aan de interactieve wandel-enquête . De plekken zijn gemarkeerd met QR-codes.

Achtergrond: De werkgroep ‘Groen Ontwikkelplan Lunetten’ heeft het afgelopen jaar geïnventariseerd welke (bijzondere) natuur en cultuurhistorie Lunetten heeft en welke kansen er op verschillende plekken in het groen liggen. Nu is de werkgroep zover dat ze wijkbewoners vragen wat zij belangrijk vinden en welke kansen zij zien. De wandelenquête is interactief en beschikbaar van 21 maart tot 1 juni. Klik hier voor meer info over het Groen Ontwikkelplan Lunetten.

Inmiddels heeft de werkgroep ook een concept natuurwaardenkaart ontwikkeld. Ook inspirerend voor andere buurtgroeners en parkmakers.


22 april 2021

BOMENPROCESSIE ZUSTERPARK ROTSOORD
Op Nationale Zaaidag 22 april j.l. verbond Zusterpark Rotsoord stad en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, door groen van Austerlitz naar Rotsoord te fietsen in een Bomenprocessie. De bomen en planten kregen een nieuw thuis in mobiele Heuvelrug-tuinen op Rotsoord. Zo maken ze van Rotsoord een steeds groener Zusterpark. Hoe leuk parkmaken kan zijn, zie je in dit filmpje van onze Bomenprocessie. Mis jij ook groen in je buurt? Word dan ook parkmaker. Samen kunnen we een groot park zijn!

Lees hieronder de berichten van De Nuk en het AD over de bomenprocessie van Rotsoord.
https://denuk.nl/guerilla-groen-op-rotsoord-natuur-uit-de-heuvelrug-verhuist-naar-hartje-hoograven/
https://www.ad.nl/utrecht/guerilla-tuinen-groene-tuinen-zonder-gif-rukken-ook-op-in-utrechtse-wijk-rotsoord~a9a12460/


Meer weten over de Zusterparken aanpak van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug of Zusterpark worden? Bezoek de zusterpark- pagina van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Wil je een Heuvelrugtuin maken of misschien wel een Heuvelrugbalkonnetje of Heuvelrugboomspiegel? Ga dan naar JouwHeuvelrug.nl. Hier vind je praktische tips, een planten en bomenlijst en informatie over kwekerijen in de regio Utrecht die een speciaal Heuvelrug assortiment hebben.


20 april 2021

KWEKERIJ MET EETBARE PLANTEN OP ZUSTERPARK HOF VAN CARTESIUS. Hof van Cartesius biedt sinds kort plaats voor Stekkers, een biologische kwekerij met eetbare en andere nuttige planten, struiken en bomen. (Vlampijpstraat 94, Utrecht). Ze zijn op weekdagen open van 9-18u.

10 april 2021

BUURTVERGROENERS VEEMARKT
10 april 2021 plantten bewoners van de wijk Veemarkt Utrecht in samenwerking met gemeente Utrecht 2.500 planten om hun buurt te vergroenen. De bewoners beheren vanaf nu deze nieuwe groene plekken. “Op deze manier hebben we alsnog een gezamenlijke tuin bij ons huis“.
Wil je meer weten hoe ze dit hebben aangepakt? Neem dan contact op met parkmaker Frans van den Berg kijkeven@tiscali.nl

HET RONDJE RINGPARK VAN DE DICHTERSWIJK IS WEER OPEN
Sinds 18 april is het weer mogelijk te kunnen wandelen over het pad langs de Kruisvaartkade. Het voetveer is hersteld en de Hefbrug is toegankelijk gemaakt voor voetgangers. Kijk voor meer info op de website van Ringpark Dichterswijk.

Inspiratiekaarten

Met hulp van Provincie Utrecht heeft LAND atelier uit Utrecht enkele inspiratie kaarten gemaakt. De kaarten laten zien wat de relatie is tussen de groene verbindingen tussen initiatiefgroepen, landschappen in de stad Utrecht en de verbinding met het grotere landschap ten oosten van de stad. De kaarten zijn niet alleen gemaakt vanuit landschappelijke logica (water en groenstructuren, infra, cultuurhistorische routes etc). Park makers werken juist ook vanuit een menselijke logica. Het netwerk tussen initiatiefgroepen, favoriete groene wandelroutes, favoriete groene rust en recreatieplekken etc. De meerwaarde van deze kaarten is dus dat er ook een belevingskaart bij zit. Een kaart vanuit mensperspectief.