Kennisnetwerken en Samenwerkingspartners


Bij gebiedsontwikkeling is regelmatig specialistische inbreng nodig. Het doorrekenen van stedenbouwkundige plannen en berekenen van waardeontwikkeling, het maken van schetsen, stedenbouwkundige, landschappelijke of stedelijke ontwerpen, het toetsen van plannen aan de ondergrondse infrastructuur, kennis over water, ecologie en beplanting, verkeerskundige modellen etc.  Ook procesmethodieken zoals ‘placemaking’ ontwikkelen zich continu. Tot slot zijn sommige projecten intensief en complex en vragen ze om een multidisciplinair team. Daarom werk ik nauw samen met partners waaronder; 
1. https://thuismakerscollectief.nl, (Stille Stad en ondersteuning woningcorporaties bij participatie en placemaking)
2. Het placemakingcollectief ‘Place Led Development‘. Een team dat gebiedsontwikkeling begeleidt d.m.v. co-creatie en placemaking, bestaande uit HUNC, Buitenom, Urban Boost, en Gooitz
3. Ministerie van de luwte. Peter Post (Achmea), Karen Welp (Klimaatje Rotterdam), Jeroen Kamer (dBVision), Jan Harm Brouwer (Provincie Zuid Holland), Liesbeth van Holten (Provincie Utrecht) HUNC, thuismakerscollectief.nl
3. SWECO en Merle Pijlman (omgevingsvisies)
4. Kennisontwikkeling: Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven  
Hogeschool Utrecht MUAD,
5. Stedenbouw en Architectuur; SVP 
6. Financiële constructies Stad2
7. Landschapsarchitectuur  http://www.haverdroeze.nl/,  
8. Overig London National Park City, Delta MetropoolProject for Public Spaces (PPS)City at Eyelevel, re:Kreators, 100 resilient cities