Zusterpark Voordorp


Een update van groengroep Zusterpark Voordorp (april 2024)
Sinds onze start 21 juni 2021 zijn we gegroeid. Een aantal nieuwe bevlogen bewoners sloten zich aan bij onze groengroep. En met bewoners van Voordorp en Veemarkt en gemeente hebben we  samen de wijk zichtbaar groener kunnen maken.

Maart 2024

In maart werd  weer een deel van de Aartsbisschop Romerostraat (tussen Sartreweg en Augusto Sandinostraat) minder stenig  en samen met bewoners en gemeente ingeplant met vaste planten en struiken.


De Augusto Sandinostraat
Hier hebben we 4 jaar geleden nieuwe groenvakken laten aanleggen. Deze worden steeds mooier. Je ziet het groen gestaag verder ontwikkelen,  ook omdat steeds meer bewoners een boomspiegel of groenvak gaan beheren.


De ingang van de wijk aan de Herculeszijde

Hier lag 3 jaar geleden nog een grasveldje dat als hondenveldje en parkeerplek werd gebruikt. Nu is het een mooie entree van de wijk geworden die zich nog steeds uitbreidt.


De Andrej Sacharowstraat, 2022-2023

Er is 625m2 bestrating vervangen door groen. Geleidelijk aan wordt het steeds groener en ontstaat er een aantrekkelijke wandelroute en ecologische verbinding dwars door de wijk ook belangrijk voor onze egels.


Opening van de Drie Parken wandeling  door de burgemeester op ‘GroenmoetjeDoen’dag  2022.

Deze wandeling door Veemarkt en Voordorp verbindt de drie tuinenparken De Driehoek, De Pioniers en Ons Buiten.


Kögllaan en Kartiniberm met bijbehorende sloot

Deze zijn geschikt gemaakt voor wilde bloemen, door verschraling van de toplaag. Daarna is een zaadmengsel van wilde bloemen ingezaaid. De sloot werd voorzien van fauna trappetjes voor ringslang en andere waterpassanten. Ook zijn in 2024 de wilgen samen met bewoners geknot.


Livarstraat en naburige straten in Veemarkt

Hier werd samen met bewoners grote delen bestrating omgezet naar groen in zelfbeheer. Die aanpak zie je nu herhaald worden door weer andere bewoners op meerdere plaatsen in de Veemarkt.


Nieuwe plannen voor 2024.

Daar zijn we al druk mee bezig.

  • Samen met OBS Voordorp zijn we in overleg met de gemeente om het speelplein te vergroenen.
  • We zijn in overleg met gemeente en RWS over de groenstrook langs de A27,
    • met als prioriteit de aanplant van struiken en bomen achter de voetbalvelden van Hercules en Sporting ’70 langs de afrit van de A27 naar de Biltse Rading
    • en aanplant van struiken op de kale delen van het talud van de A27.
  • In de bocht van de Aartsbisschop Romerostraat voor de Portaal flat hebben we een plan om tegels te wippen om de boomspiegels met elkaar te verbinden. De nieuwe groenvakken die dan ontstaan worden ingezaaid met wilde bloemen. Binnenkort hopen we dat het wijkbericht uit gaat om bewoners erbij te betrekken. Uitvoering staat voor oktober/november.
  • Het grasveld van Steve Bikostraat 1-23 wordt dit najaar in overleg met bewoners en gemeente opnieuw ingericht met struiken, wilde planten en bloemen. In april gaat hierover een wijkbericht uit.

Wij maken stappen, maar doen graag meer. Met de gemeente zijn we vaak in overleg. Want een mooi groenbeleid op papier blijkt vaak weerbarstig te zijn in de uitvoering. Zo gaan we in gesprek over hoe procedures makkelijker gemaakt kunnen worden voor bewoners. Ook over dat regels niet hard in beton gegoten hoeven zijn maar  vaak beter als leidraad kunnen dienen bij uitvoering van het groenbeleid. Zo mag een geveltuin niet breder dan 60cm zijn. Wel mag na overleg  sinds kort ook een geveltuin aangelegd worden langs schuttingen en tuinmuren.

Volle aandacht van ons krijgt het gemeentelijk snoeibeleid bij het opkronen van de bomen. Dat gaat vaak mis. Zowel voor bomen langs wegen als bomen in een park. Takken worden te hoog afgezaagd waarbij bomen tot lollies en potloden gereduceerd worden. En snoeien aan bomen in een park is, behalve als de veiligheid in het geding is, uit den boze volgens ons.


Wil je meer weten over groengroep Zusterpark Voordorp kijk dan eens op  Zusterpark Voordorp – Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (np-utrechtseheuvelrug.nl) en www.zusterparken.nl .

Heb je vragen, ideeën en/of wil je meedoen, neem dan even contact op met Frans van den Berg

kijkeven@tiscali.nl